Pazar , 23 Haziran 2024

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Kurumsal Destek Fonu 2020 yılı

Sivil Toplum İçin Destek Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kurumsal Destek Fonu’nun 2020 dönemini Turkey Mozaik Foundation ve Dalyan Foundation iş birliği çerçevesinde, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirmektedir.

Fon Hakkında

Kurumsal Destek Fonu’nu dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek ve/veya sosyal refahını artırmak amacıyla çalışan STK’ların kurumsal kapasitelerini desteklemek amacıyla ilk kez 2016 yılında hayata geçirdik. 2016-2019 döneminde sadece Kurumsal Destek Fonu kapsamında 28 STK’ya toplam 915.950 TL hibe desteği sağladık. Fona dair öne çıkan verilerin yer aldığı infografiğimizi buradan inceleyebilirsiniz.

Kurumsal Destek Fonu 2020-2021 döneminde, COVID-19 salgını süresince ve sonrasında, özellikle dezavantajlı ve kırılgan kesimlerle ilişkili ortaya çıkan yeni ya da derinleşen ihtiyaçları merkezine de alacak biçimde STK’ların kapasitelerini geliştirmelerini önceliklendiren bir hibe fonu olarak uygulanacaktır.

Hibe Tutarı ve Ödeme Takvimi
Kurumsal Destek Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak fonunun toplam tutarı en az 400,000.- TL’dir. Değerlendirme Komitesi kriterler çerçevesinde ve gerekli gördüğü takdirde yapılan başvuruları olumlu değerlendirmeme ya da dağıtılacak hibe miktarını artırma/azaltma hakkını saklı tutar.

Başvuru yapan STK’lar fondan en fazla 80,000.- TL talep edebilirler. Eş finansman mümkündür ve teşvik edilir ancak zorunlu değildir.

Başvuru Sahibi Kuruluşlarda Aranan Özellikler
Aşağıda yer alan başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar ve kooperatiflerle diğer kar amacı gütmeyen,
  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • 2019 yılı gelirleri 30.000 TL’den fazla ve 1.500.000 TL’den az olan,
  • Çalışmalarının odağında dezavantajlı kesimlerin toplumsal katılımını geliştirmek, haklarını savunmak ve/veya sosyal refahını artırmak olan,
  • Kurumsal kapasite gelişimiyle ilgili bir vizyona ve ihtiyaca sahip olan kuruluşlar.

Meslek odaları, yardım kuruluşları ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları fondan yararlanamaz.

Her kuruluştan yalnızca bir başvuru kabul edilecektir.

Geçmiş dönemde Sivil Toplum için Destek Vakfı’ndan hibe almış olan ya da başka bir fon için başvurup reddedilmiş olan kuruluşların bu programa başvurmasında bir engel yoktur. Kurumsal Destek Fonu’nun bir önceki döneminde hibe almış kuruluşların başvuruları kabul edilecek; bu başvurular değerlendirilirken ilk hibe dönemindeki hedefleri ile hibe dönemi sonunda hayata geçirebildikleri arasındaki ilişki bir performans kriteri olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi

14 Ağustos 2020

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024