Cuma , 24 Mayıs 2024

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı Hibe Programının Genel Amacı:

İfade özgürlüğünün, diyaloğun, hoşgörünün, ayrımcılıkla mücadelenin ve bireysel özgürlüklerin teşvik edilmesi amacıyla kültürel girişimlerin desteklenmesi.

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı-Temel Haklar için Kültür Teklif Çağrısı Hibe Programının Özel Amaçları:

Vatandaşlık eğitimi, kültürlerarası ve farklı dinlere mensup bireyler arasında diyalog, barış için diyalog, farkındalık artırıcı kampanyalar gibi yerel düzeyde ve ülke çapında gerçekleştirilecek faaliyetler aracılığı ile etnik, sosyal ve siyasal kutuplaşmaların temel nedenlerinin azaltılmasına yardımcı olmak.

Şiddetin bütün türleriyle mücadele, sürdürülebilir barış ve sosyal uyumun güçlendirilmesi ile kültürel bakış açısının genişletilmesi amacıyla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve kültür enstitülerinin kültür alanındaki girişimlerinin teşvik etmek.

Hibe programı kapsamında iki ayrı lot bulunmakta olup, hibe programının öncelikleri her iki lot için de geçerlidir.

Lot 1 : Kültürel alanda aktif olan STK’ların işleyişlerini güvence altına almak için temel işlevlerine destek,

Lot 2 : Proje/ faaliyet/ girişimlerini uygulamaları için kültürel STK’lara, kültür operatörlerine, aktivistlere vb. destek.

Hibe Programının Öncelik Alanları:

  • Hak temelli faaliyetlerin desteklenmesi,
  • Üçüncü taraflara etkin mali destek sağlanmasına imkan vermesi,
  • Özellikle yerel düzeyde kültürel ortamın genişletilmesi ve zenginleştirilmesi,
  • Farklı etnik gruplardan, farklı dinlerden ve dillerden aktörleri bir araya getirmesi,
  • Cinsiyet eşitliği, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara özel önem atfetmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kâr amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kamu ve/veya özel kültür enstitüleri.

Uygun Eş-başvuru Sahipleri (Ortaklık Yapısı): Hibe programı için asgari ve azami eş-başvuru sahibi koşulu bulunmamaktadır. Başvuru rehberinde belirtilen ülkelerden kurumlar başvuru gerçekleştirmek Eş-başvuranlar (başvuru sahibi kurum ve ortakları) “kimler başvurabilir” bölümünde belirtilen özelliklerde kurumlar olmalıdır.

Hibe Programı Toplam Bütçesi: 5 milyon avro.

Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: Lot 1: En az 1.9 milyon avro, en fazla 2 milyon avro; Lot 2: En az 2.9 milyon avro, en fazla 3 milyon avro.

Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %90’ı, en fazla %100’ü hibe olarak talep edilebilir.

Proje Süresi: Sunulacak projeler 36 aydan kısa, 48 aydan uzun olamaz.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2020  Saat 16.00 (Brüksel Saati)

Sözleşme Makamı: Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü.

Başvuru Dili: Projeler İngilizce olarak ve internet üzerinden çevrimiçi başvuru formları aracılığıyla sunulacaktır.

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024