Cumartesi , 13 Ağustos 2022

SERKA 2022 Yılı Teknik Destek Programı

SERKA

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2022 yılı Teknik Destek (TD) Programı‘nın amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programdan,

  • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.),
  • Yerel yönetimler ve mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları),
  • Üniversiteler,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.),
  • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.),
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,
  • Birlik ve kooperatifler,
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri ile
  • Kâr amacı güden işletmeler yararlanabilirler.

Teknik Destek Programı 2. Dönemi için son başvuru tarihi 29 Nisan 2022 saat 17.00’dır.

 

Başvuru ve olası güncellemeler için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …