Pazartesi , 4 Temmuz 2022

Serhat Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Serhat Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Serhat Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı. Serhat Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 28 Aralık 2018 tarihi itibari teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır.

Programın amacı (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerinde) kadın ve gençlerin sosyal imkanlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

  • Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler
  • Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri

 

Her proje için en az: 250.000 TL

Her proje için en fazla: 1.500.000 TL

Azami Proje Uygulama Süresi: 24 Ay

Son başvuru tarihi: 08/03/2019, Saat: 23:59

Başvuru Dili: Türkçe

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …