Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Osmaniye Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi 2022 Yılı Finansman Desteği

GIDA

Programın temel amacı, Osmaniye ilinde gıda sektörünün rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2022 Yılı Osmaniye İlinde Gıda Sanayisinin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (GIDA)

  • Gıda sektöründe yer alan işletmelerin üretim ve teknoloji altyapısının iyileştirilmesi,
  • Tüm sektörlerden gıda sektörüne yapılacak yeni yatırımların ve girişimlerin desteklenmesi,
  • Gıda işletmelerinde verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program kapsamında Osmaniye ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren ya da gıda sektörüne yeni yatırım yapacak olan 10 ve 11.07 ile başlayan NACE koduna sahip KOBİ’lere (10.12.04, 10.41.11 ve 10.9 NACE koduna sahip KOBİ’ler hariç) yönelik tasarlanmıştır. Toplam bütçesi 10.000.000 TL olan Program ile Başvuru Sahiplerinin Vakıf Katılım Bankası Osmaniye Şubesi üzerinden kullanacakları 150.000 TL ile 1.500.000 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda bulunabilecektir.

 

DOĞAKA 2022 Yılı GIDA Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup, elektronik başvurular için son tarihi 04 Şubat 2022 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son tarih 11 Şubat 2022 saat 17.00’dir.

Programa ilişkin toplantı takvimi önümüzdeki günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Destek programına ilişkin rehber, toplantı takvimi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.

İlan hakkında detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …