Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı

üretim-geliştirme-mali-destek

“Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB. Alanlarında uygulanmak üzere kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 30.09.2020 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 23 Milyon TL olup. program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar:    200,000.- TL.

Azami tutar: 3,000,000.- TL.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın kriterleri bu yöndedir.

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 28.12.2020 Saat 23.59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütname en geç 05.01.2021 Saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilir.

Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı. İle ilgili detaylı bilgiye ve Başvuru Rehberi’ne www.oka.org.tr kurumsal web sitesinde Destekler/Başvurabileceklerim alanından ulaşılabilmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …