Cumartesi , 13 Ağustos 2022

OKA 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı

OKA 2022 Fizibilite

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2022 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Fizibilite Desteği Programı” uygun proje başvurularının kendisine sunabilmesi için 01.04.22 tarihi itibariyle ilana çıkmıştır.

Programın Öncellikli Alanları

Öncelik-1: Kültür, Doğa ve Turizm Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,

Öncelik-2: Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,

Öncelik-3: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2022 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL olup,

Bu program çerçevesinde verilecek destekler için asgari ve azami tutarlar,

Asgari Tutarlar: 75.000 TL

Azami Tutarlar: 200.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 15.06.2022

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …