Çarşamba , 29 Haziran 2022

OKA 2021 Yılı Teknik Destek Programı

OKA 2021

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (TR83) Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme (Sadece uzaktan eğitim faaliyetleri),
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir. Pandemi koşulları nedeniyle bu programda yalnızca uzaktan (çevrim içi) eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitimler desteklenebilecektir.

Programın Öncelikleri:

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanacak Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Bölgede Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim İmkanlarının Artırılması,

Öncelik-2: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması ve Önemli Destinasyonların Tanıtılması,

Öncelik-3: Bölgede Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesi,

Öncelik-4: Yerel Kalkınma Fırsatlarına Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Öncelik-4 kapsamında yalnızca aşağıdaki alanlara ilişkin başvurular desteklenebilecektir.

 • Akıllı Tarım ve Biyolojik Mücadele,
 • Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi,
 • Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Sosyal Girişimcilik,
 • Kaynak Verimliliği

Destek Miktarı:

 • Eğitim hizmeti için; azami 15.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 35.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları,  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 50.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 28.10.2021  Saat 23:59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 01.11.2021 Saat: 23:59

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2021 programı için Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2021 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkili tarafından ıslak imza ile imzalanarak proje@oka.org.tr e-posta adresine iletilir.
 • Hiçbir aşamada, Ajans ayrıca talep etmediği sürece, Ajansa evrak kargolanmaz veya elden teslim edilmez.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: proje@oka.org.tr

Sümer Çakır

Uzman | Program Yönetim Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 – 2204

Başvuru için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …