Pazartesi , 4 Temmuz 2022

Müzik Susmasın: Kaydını Gönder, Sesimize Ses Kat Çağrısı

Müzik Susmasın

DESTEK ÇAĞRISININ KONUSU: Müzik Susmasın; salgın döneminde müzik sektöründe sanatını icra etme ve çalışma imkânları azalan sanatçıların ve sektör çalışanlarının üretim yapmalarını teşvik etmek amacıyla açılmış çağrıdır.

DESTEĞİN AMACI:

11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19), sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçlar doğurmuş olup kültür-sanat sektörü en fazla etkilenen sektörlerden biri olmuştur. Bu çerçevede salgın döneminde, sanat faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, sektörün güçlendirilmesi ve vatandaşların sanat ile buluşmasına yönelik projelere destek sağlanmıştır. Bu destekler içinde süreçten etkilenen sanatçıların dâhil olduğu projelere ve özellikle tiyatro sektörünün ve müzisyenlerin desteklenmesine özel önem verilmiştir. Ancak, gelinen noktada desteğe ihtiyaç duyan müzisyenlere ve müzik emekçilerine yönelik daha kapsamlı bir projeye ihtiyaç duyulmaktadır.

“Müzik Susmasın” çağrı konusu bu proje ile haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen sanatçı ve sektör çalışanlarına projeye katkıları karşılığında ödeme yapılarak desteklenmeleri ve aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturulması amaçlanmaktadır.

PROJE TAKVİMİ:

Başvuru başlangıç tarihi: 16 Aralık 2020

Başvuru bitiş tarihi: 25 Aralık 2020

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 1. Sanatçılar: Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen müzisyenler (ses ve enstrüman sanatçıları)
 2. Sektör çalışanları: Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen müzik sektörü teknik vb. çalışanları

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK KOŞULLAR:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş ve doğru beyanda bulunmuş olmak,
 • Ses veya enstrüman sanatçısı veya müzik sektörü çalışanı olmak ve geçimini bu yolla temin ettiğine dair bilgi/belge/referans sunmak,
 • Proje kapsamında verilecek tüm kişisel bilgilerin değerlendirme aşamasında kullanılabilmesi için 3. kişilerle paylaşılacağını kabul etmek,
 • Herhangi bir meslek birliğine üye olmamak (MESAM, MSG ve MÜYORBİR meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birlikleri tarafından geliştirilecek projelere dâhil olacaktır.)
 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Birden fazla video kaydı sunan ya da birden fazla projede yer alan başvuru sahiplerine sadece bir kayıt için ödeme yapılacaktır. Sunulan bilgilerde bir yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

DESTEK TUTARI:

Bu çağrı kapsamında sunulacak kayıt için net 1.000 TL olmak üzere açılması planlanan sonraki çağrı programlarına dâhil olunması suretiyle en fazla 3.000 TL’dir.

PROJEYE SUNULACAK KAYIT

Proje desteğine başvurmak için sunulacak video kaydının;

 • sanatçılar bakımından sanatının icrasını, sektör çalışanları bakımından ise icra ettikleri mesleğe ilişkin bilgi veya anılarını içerir söyleşiyi içermesi
 • 2 dakikadan az, 5 dakikadan fazla olmaması ve
 • makul düzeyde ses ve görüntü kalitesine sahip olması gerekmektedir.

Başvuru için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

Ortak Kültür Mirası : Türkiye ve AB Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı

Ortak Kültür Mirası : Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı Teklif Çağrısı. …