Pazar , 3 Temmuz 2022

Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı

Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı. Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 Bölgesi 2014-2023 taslak Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularını beklemektedir. Programın genel amacı bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için,  yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktır. Program kapsamında eğitim faaliyetlerine ilişkin talepler tüm vergiler dâhil 8.000.- TL.’yi, diğer talepler (Araştırma, fizibilite vs.) ise tüm vergiler dahil 15.000.- TL.’yi aşamaz.

Dönem Referans Numarası Son Teslim Tarihi ve Zamanı
1.Dönem TR52-17-TD01 28.02.2017, 18:30
2.Dönem TR52-17-TD02 28.04.2017, 18:30
3.Dönem TR52-17-TD03 30.06.2017, 18:30
4.Dönem TR52-17-TD04 31.08.2017, 18:30
5.Dönem TR52-17-TD05 31.10.2017, 18:30
6.Dönem TR52-17-TD06 29.12.2017, 18:30

 

Başvurular, internet ortamında ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/) üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine portalın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) “Yardım” bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 Yılı İlgili duyuru metni ve başvuru dosyalarına ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …