Cumartesi , 13 Ağustos 2022

MARKA: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Teknik Destek Programı

MARKA

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere TR42 Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı,
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı,
  • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı

Kimler Yararlanabilir?

Kâr Amacı Güden veya Gütmeyen Kuruluşlar

Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Desteklenmesi uygun görülen faaliyetlerde eğitmen/danışmanın yol ve konaklama dahil ücretinin tamamı Ajans tarafından ödenmektedir. Eğitmen ücreti, yol ve konaklama dışındaki diğer harcamalar Ajans tarafından ödenmez.

Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

Başvurular sürekli olarak alınır ancak 2’şer aylık dönemler halinde değerlendirilir.

Destek almaya hak kazanılan faaliyet en fazla 6 ay içerisinde tamamlanmalıdır.

Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 2.500.000 TL‘dir.

 

Son Başvuru Tarihi: 30/12/2022

Online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Program Özet Bilgi Formu için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …