Pazar , 3 Temmuz 2022

MARKA: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği

MARKA Fizibilite Desteği

Programın Amacı

MARKA Fizibilite Desteği kapsamında; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölge’nin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verilebilir. Bu kapsamda 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2022 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılı teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir. Bu destek türünde proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaz.

Programın Öncelikleri

 • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi,
 • 2022 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları,
 • Bölge’deki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler,
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri,
 • Temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik planlanan veya mevcut yatırımların geliştirilmesi kapsamındaki yatırımların fizibilitesi,
 • TR42 sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibiliteler

Kimler Yararlanabilir?

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar,
 • Başvuru sahibinin, başvurduğu Ajansın faaliyette olduğu il sınırları içinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin o bölgede bulunması gerekmektedir.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Eğitim, program ve proje hazırlanması, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Destek limitlerine KDV dahildir. (yönetici şirket başvuruları hariç)
 • Faaliyet; başvurulan Ajansın kapsadığı bölgenin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Son Başvuru Tarihi: 30/12/2022

Başvuru Yeri Neresidir?

Online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ ÖZET BİLGİ FORMU için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …