Salı , 16 Ağustos 2022

MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

MARKA

Programın Amacı ve Öncelikleri

MARKA Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı,
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı,
  • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2021 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Daha detaylı bilge ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile ilişkilendirilerek eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …