Cumartesi , 8 Mayıs 2021

Marie S Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı

Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Çağrısı Açıldı

Marie S Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Çağrısı Açıldı. MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2019 Yılı Çağrısı açıldı. Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 2 Nisan 2019 tarihine kadar kabul edecek. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini destekliyor.

RISE Programı ile Avrupa içinden ve/veya dışından araştırma faaliyeti yürüten en az üç kuruluş (iki tanesi AB Üye Ülkeler ve Asosiye* Ülkelerden olmak kaydıyla) bir araya gelerek araştırma, teknik ve idari personel değişimleri yapabilmekte.

Proje süresi 4 yıl. Bu süre içinde proje ortağı kurumların araştırma/teknik/idari personelleri kişi başı 12 ayı geçmeyecek şekilde dolaşıma katılabiliyor. Söz konusu 12 aylık dolaşım süresi 1 aydan az olmamak kaydı ile daha kısa parçalara bölünerek kullanılabilmekte. Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca Avrupa Komisyonu tarafından aylık sabit destek sunuluyor (aylık 2100€). Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman dilimleri boyunca araştırma (aylık 1800€) ve idari giderlere (aylık 700€) yönelik bütçe kalemleri de mevcut.

Marie S Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik programı kapsamında temel olarak;

  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelerden (Avrupa içinden) Üçüncü Ülkelere (Avrupa dışına) uluslararası;
  • AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkeler içinde (üniversiteden sanayi kuruluşlarına ve sanayi kuruluşlarından üniversitelere) sektörler arası;

yapılan dolaşımlar desteklenmekte.

RISE Başvuru Rehberi için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı, sektörler …