Salı , 16 Nisan 2024

MADaraştırma Programı 2019 Başvuruları Açıldı

MADaraştırma Programı 2019 Başvuruları Açıldı

MADaraştırma Programı 2019 Başvuruları Açıldı. Mekanda Adalet Derneği (MAD) olarak ilkini 2018’de başlattığımız MADaraştırma Desteği Programı’nın ikincisini tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

MAD, MADaraştırma programı ile, geleneksel kurumlar ve programlarca göz ardı edilen araştırmalara ve araştırmacılara destek vermeyi, mekan ve toplumsal adalet çalışmalarının gelişimine katkı sunmayı, ülkenin daralan akademik ve entelektüel iklimine yeni bir soluk getirmeyi amaçlar.

Desteğin İçeriği: Program, bir defaya mahsus iki taksitle verilecek olan 5.000.- TL. maddi desteği ve araştırma süresi boyunca uzman desteğini, MAD Karaköy Ofisi’ni ve kütüphanesini kullanma imkanını, araştırma sonunda ortaya çıkacak üretimlerin görselleştirilmesi sürecindeki teknik desteği ve araştırmaların yayına hazırlanmasını kapsar. Bu yıl program kapsamında, başvuruların niteliğine bağlı olarak 12 araştırmaya kadar destek verilecektir. Desteklenecek araştırmaların üçte birinin araştırmacı-gazetecilik alanında ve video-belgesel formatında olması hedeflenmektedir.

Araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak kısa sürede bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma için kullanılabilir. Desteğin hangi bağlamda kullanılacağı, araştırmanın hangi aşamada olduğu gibi ayrıntıların başvuru formunda tartışılması adayların şansını arttıracaktır. Bu program, özellikle saha çalışması yapan akademisyenleri, araştırmacı gazetecileri ve videografları hedefler.

Araştırma Konuları: Destek programı, mekan çalışmaları çerçevesine ve toplumsal adalet hedefine bağlı kalmak şartıyla sakatlık, çocuk, gıda, yaşlılık, göç, politik ekoloji, toplumsal cinsiyet, eğitim, halk sağlığı, hafıza mekanları gibi çeşitli konularda sürdürülen araştırmalara, projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır. Daha fazla fikir edinmek için #MADaraştırma 2018 Programı kapsamında desteklenen çalışmaları buradan inceleyebilirsiniz.

Araştırma Çıktıları: Bu araştırma fonu ile hazırlanacak (makale, araştırmacı gazetecilik dosyası, video belgesel, harita gibi farklı formatlardaki) çalışmaların derneğimizin yıllık programı olan MAD Akademi bünyesinde sunumları gerçekleştirilir. Araştırma çıktılarının hepsi MAD’ın MAD Araştırma bünyesindeki çalışmalar için hazırladığı MAD Journal’da yayınlanır. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların ayrıntıları aşağıda belirtilen takvime bağlı kalacak bir şekilde MAD Akademi ve MAD Journal mecralarında sunulabilecek bir şekilde bitirilmesi şart koşulur.

Başvuru Yöntemi: Burs programında yer almak isteyen araştırmacılar son başvuru tarihine kadar araştırma tekliflerini ilişikteki başvuru formunu doldurarak göndermeleri gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir: Akademisyenler, bağımsız araştırmacılar, gazeteciler, sanatçılar ve videograflar başvurabilirler. Mekan ve adalet kavramlarını bir araştırma gündemi ve/veya bir politik-etik eksen olarak birlikte düşünmemize katkı sağlayacak konuları çalışan ve ana akım mecra ve kurumlarda yer bulmakta zorlanan araştırmacılara öncelik verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 5 Temmuz 2019

Burs Takvimi:

  • Temmuz 2019 — Destek alan araştırmacıların ilanı
  • Kasım 2019 — Araştırmaların MAD Akademi kapsamında sunumu
  • Aralık 2019 — Araştırma çıktılarının son teslimi.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?