Cumartesi , 30 Mayıs 2020

KOSGEB’in Yeni Desteği KOBİGEL ile 300 Milyon Lira’lık Destek

kobigel_kosgeb

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi için, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıkıyor.

Proje Teklif Çağrılarına, aşağıdaki tabloda açıklanan İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler.

KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak.

Proje Teklif Çağrıları için ülke genelinde İmalat Sanayinin bütün sektörleri proje başvurusunda bulunabilecek,

3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde İmalat Sanayinin sadece yine aşağıdaki tabloda açıklanan düşük-orta düşük teknoloji düzeylerindeki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler proje başvurusunda bulunabilecek,

İmalat Sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda %15 oranında ekstra destek verilecek,

Başvurular 1 Nisan – 6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru şartları ve diğer hususlar ekte yer alan Proje Teklif Çağrılarında belirlenmiştir.

UYGUN PROJE KONULARI

  • İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
  • Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,
  • Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
  • İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
  • Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,
  • Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,
  • Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
  • Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,
  • İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler,

Yukarıda sayılan proje konularında biri veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı kapsamında uygun projeler sayılacaktır.

ORTA-DÜŞÜK ve DÜŞÜK TEKNOLOJİ GRUBUYÜKSEK ve ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ GRUBU
NACE Rev.2’ye göre(200.000 TL HİBE, 400.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ)NACE Rev.2’ye göre(300.000 TL HİBE, 500.000 TL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ)
18.2Kayıtlı medyanın çoğaltılması21Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
19Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı26Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
22Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı30.3Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı
23Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
24Ana metal sanayii25.4Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (25.4 hariç)27Elektrikli Teçhizat İmalatı
30.1Gemi ve tekne yapımı28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
33Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı29Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
10Gıda ürünlerinin imalatı30.2Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
11.07Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi30.4Askeri savaş araçlarının imalatı
13Tekstil ürünlerinin imalatı30.9Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
14Giyim eşyalarının imalatı32.5Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
15Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
16Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
17Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
18Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması (18.2 Hariç),
31Mobilya imalatı
32Diğer İmalatlar (32.5 Hariç)

 

ORTA-DÜŞÜK ve DÜŞÜK TEKNOLOJİ GRUBUGERİ ÖDEMESİZGERİ ÖDEMELİYÜKSEK ve ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ GRUBUGERİ ÖDEMESİZGERİ ÖDEMELİ
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ2014 – 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 200.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 2 olan İşletmeler,DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ2014 – 2015 Yılları verilerine göre; ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL, ortalama çalışan sayısı en az 3 olan İşletmeler,
A) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir.

100.000 TL’ye

kadar

XA) Personel Giderleri

Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, taahhütname tarihinden sonra istihdam edilecek ve taahhütname tarihi itibariyle İşletmede son 4 (dört) ay içinde istihdam edilmemiş yeni personel desteklenebilecektir.

150.000 TL’ye

kadar

X
B) Makine-Teçhizat Giderleri

·       Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

·       Proje kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıp giderleri geri ödemeli olarak desteklenebilecektir.

·       Ancak; test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir.

Test, analiz, Kontrol muayene ve

kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları için

50.000 TL’ye kadar

400.000 TL’ye 

kadar

B) Makine-Teçhizat Giderleri

·       Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat ve kalıpların yeni olması şartı aranır.

·       Proje kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıp giderleri geri ödemeli olarak desteklenebilecektir.

·       Ancak; test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları geri ödemesiz olarak desteklenebilecektir.

Test, analiz, Kontrol muayene ve

kalibrasyona yönelik Makine-Teçhizat alımları için

100.000 TL’ye kadar

500.000 TL’ye 

kadar

C) Yazılım Giderleri

Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim- danışmanlık giderleri desteklenebilecektir.

100.000 TL’ye kadar100.000 TL’ye kadarC) Yazılım Giderleri

Yazılımın lisans ve yazılıma ilişkin eğitim- danışmanlık giderleri desteklenebilecektir.

150.000 TL’ye kadar200.000 TL’ye kadar
D) Hizmet Alım Giderleri

·       Eğitim giderleri,

·       Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

·       Belgelendirme giderleri,

·       Test ve analiz giderleri,

·       Tanıtım giderleri ( Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır),

·       Ürün tasarım giderleri.

100.000 TL’ye kadarXD) Hizmet Alım Giderleri

·       Eğitim giderleri,

·       Danışmanlık giderleri (Proje yazım ve uygulama danışmanlığı hariç),

·       Belgelendirme giderleri,

·       Test ve analiz giderleri,

·       Tanıtım giderleri ( Ödeme yapılabilmesi için Yurtiçi Marka tescil belgesi şartı aranır),

·       Ürün tasarım giderleri.

150.000 TL’ye kadarX

Proje Teklif Çağrıları:

Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme

Destek Programı Başvuru Formları

 

Kaynak: KOSGEB

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2020 yılı Solucan Gübresi Üretimi Hibe Desteği

Özellikle ziraat ve çiftçilikle uğraşan genç girişimciler solucan gübresi üretmek için KOSGEB desteği nasıl alınır …

%d blogcu bunu beğendi: