Cuma , 19 Nisan 2024

Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri Sistemi

Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri Sistemi

Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri Sistemi. Geçtiğimiz yıl 20 Nisan’da gerçekleştirilen “KOSGEB, KOBİ Zirvesi”nde TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan, Yönetim Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Ayşe Tura ve Sistem Global Danışmanlık Bağımsız Denetim ve YMM AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu’ndan oluşan panelistler, “KOBİ’lerin yönetim ve üretim becerilerini geliştirmek konusunda işletme dışından nitelikli, erişilebilir, kalite standartları belirli rehberlik (analiz, yönlendirme) ve danışmanlık (iş planı dahilinde işletmeyi hedeflenen beceri düzeyine taşıma) hizmetleri almalarının önemi ve ilgili kamu kurumları ile üniversitelere bu konuda düşen görevler”i irdeleyerek görüşlerini dile getirmişlerdi.

Soru-Cevabın ardından KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; Paydaşlarımızdan aldığımız görüşleri de değerlendirerek, KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini disipline eden kuralları çağdaş bir yaklaşımla düzenleyici çalışmamızı hazırladık. Hazırlık sürecinin tamamlanmasından ve icra kurulumuzun onayından sonra yönetmelik çıkarılması için prosedürler izlenecek” sözlerinden sonra çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Başkan Uzkurt’un verdiği bilgileri özetlemek gerekirse;

Danışmanlık süreçlerinde yaşanılmakta olan sorunlar..

 • KOBİ’lere telefon ile ulaşarak KOSGEB ile irtibatlı oldukları iddiasıyla yanıltıcı bilgiler verilmesi,
 • KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt için kargo gönderimi yapılarak karşılığında ücret talep edilmesi,
 • Kredi çıkarma vaadiyle KOBİ’lerden ücret talep edilmesi,
 • İş planı ve proje kabul garantisi iddiasıyla ücret talep edilmesi,
 • Suistimal niyeti olmamasına rağmen yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunulması,
 • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genelinde Danışmanlık Sistemi’nin etkin bir şekilde yürütülmesi,
 • Disipline edilmemiş ve kontrol edilmeyen mevcut sistemde, yetkin olmayan danışmanlar nedeniyle KOBİ’lerin mağdur olması,
 • KOBİ’lerin bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarının karşılanamaması..”
  karşılaşılan sorunlar olarak saptanmış..

Öngörülen KOBİ rehberlik ve teknik danışmanlık sisteminin amaçları ise;

 • Teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • KOBİ’lerin mevcut durumlarını analiz etmek,
 • KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit etmek,
 • KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • Danışmanlık hizmetlerinde standardı sağlamak ve kaliteyi yükseltmek,
 • MYK KOBİ Danışmanlığı Sistemi’nin işlerliğini ve yaygınlığını artırmak,
 • Piyasanın ihtiyaç duyduğu sayıda nitelikli rehber ve danışman yetiştirmek,
 • KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak,
 • Danışmanlık hizmetlerini sistematik olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
 • İhtiyaç analizi ve planlama sayesinde devlet desteklerini bir plan dahilinde vermek ve tamamlayacılığını artırmak,
 • Devlet desteklerinin etkinliğini artırmak,
  amaçlalar olarak belirleniyor.

Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri, KOBİ Rehberi’nin yapacakları:

Mevcut durum ve ihtiyaç analizi, yol haritası oluşturma, proje hazırlama ve yürütme

 • Büyüme
  Kurumsallaşma, markalaşma, yönetim, pazarlama ve satış, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, verimlilik, e-ticaret, üretim/yatırım
 • Teknoloji yenilik dijitalleşme
  Ürün geliştirme, yenilikçi tasarım, dijitalleşme/akıllı uygulamalar, bilişim, yenilenebilir enerji, teknolojik ürün ticarileştirme
 • Uluslararasılaşım
  İhracat / ithalat, uluslararası pazar araştırması,lojistik,gümrükleme,e-ihracat
 • Finansman
  Finansal yönetim, mali tablolar analizi, sermaye piyasaları, kambiyo işlemleri
 • Rehberlik/yönlendirme
  Planlama projelendirme; ihtiyaca, soruna, kobi’ye özgü danışmanlık, büyüme, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/ dijitalleşme, finansman..” olarak öngörülüyor..

Beklenen sonuçlar ve etkiler:

Sistemin uygulamaya alınmasından itibaren 3 yıllık sürenin sonunda;

 • KOBİ’lerin uluslararası rekabetin aktörleri haline gelmesine katkı sağlanması
 • KOBİ’lerde rehberlik ve danışmanlık kültürünün gelişmesi,
 • KOBİ’lerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi sayesinde, sağlanacak desteklerin etkinliğinin artırılması,
 • Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanması,
 • Yaklaşık 500 KOBİ Rehberi ve 1.000 Teknik Danışman yetkilendirilmesi,
 • Yaklaşık 10 bin KOBİ’nin alacağı rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi,
 • KOBİ’lere bu hizmetler kapsamında yaklaşık 37 milyon TL destek sağlanması,
  beklenmekte..

Bu alanda yaşanılmakta olan sorunları yakından bilen bir platform olarak, olumsuzlukları ortadan kaldıracak yeni esas ve kuralları düzenleyen, gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan sisteme entegreyi sağlayacak “KOBİlerde Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri”nin hazırlanmasında emeği geçen KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile çalışma arkadaşlarını ve katkı sunan paydaşlarını kutluyoruz.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2024-2028 yılı Stratejik Planı ile destekleri açıklandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere yönelik çeşitli destekler …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?