Pazar , 23 Haziran 2024

Kobigel Çağrı Kapsamı Netleşti 2019

Kobigel Çağrı Kapsamı Netleşti 2019

Kobigel Çağrı Kapsamı Netleşti 2019 çağrısının ana hatları şekillendi: İmalatçı İşletmeler Dijitalleşecek.

2018 Haziran ayında rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmelere destek veren KOSGEB, bilişim sektörüne yönelik ayrı bir çağrı açarak yazılıma ve bütünleşmeye ayrıca vurgu yaparak KOGİBEL bütçesinden 100 milyon TL.’yi yazılım üreticilerine ayırmıştı.

Ocak ayında yayınlanacak olan yeni çağrı “İmalat Sanayii Sektöründe Dijitalleşme” başlığı ile açılacak. Yeni KOBİGEL’in odağı şöyle:

Kobigel Çağrı Konuları:

 1. İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin geliştirilmesi,
 2. İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak,
 3. Orta – yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi KOBİ’lerinin ERP-malzeme ihtiyaç planlaması ve imalat kaynak planlamasını dijital süreçlerle gerçekleştirerek maliyetlerini ve üretim planlarını etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak.

Kobigel Çağrı 1:

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde Dördüncü Sanayi Devriminin bileşeni olan dijital teknolojilerden yararlanarak proseslerinde hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilmektedir. Sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de başarıyla gerçekleştirilmesi, bu konuda yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı,Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”’dir.

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 7 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren yeni ürün / yazılım geliştirmek ve bu ürün gruplarıyla ilişkili faaliyet kapasitelerini arttırmak için proje sunabilecektir.

 • Geliştirilecek “yeni ürün / yazılım”’da; “geliştirici KOBİ’nin ürün / yazılım portföyü için yeni“‘lik yeterlidir.
 • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı DIŞINDAdır.

Kobigel Çağrı 2:

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde Dördüncü Sanayi Devriminin bileşeni olan dijital teknolojilerden yararlanarak proseslerinde hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlayabilmektedir. Hızla değişen yüksek hacimdeki veriler, Dördüncü Sanayi Devrimi ile gelen teknolojiler ve birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri sayesinde prosesleri optimize edici eylemlere dönüştürülebilmektedir.

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı,İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”’tır.

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” bölümünde belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

 1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı**
 2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti**
 3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri**
 4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri**
 5. İmalat Sanayinde Eklemeli İmalat Teknolojileri**
 6. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri**
 • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanımı yerine yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda, proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması destek kapsamındadır.
 • İmalat sanayi sektörü işletmelerinde uygulanabilirliği olmayan teknolojilerle ilgili projeler bu çağrının kapsamı DIŞINDAdır.

Çağrı 3:

Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım sistemleri; imalat sanayi işletmelerinin malzeme ihtiyaç planlaması ve imalat kaynak planlama fonksiyonları ile diğer işletme fonksiyonlarından doğan yoğun bilgi ihtiyacının yazılım tabanlı olarak bütünleşik yapıda yönetilmesini ve stratejik yönetim kararlarının veriye dayalı olarak hızlı bir şekilde alınmasını sağlamaktadır. İmalat Sanayii’nde orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin ulusal çapta önceliklendirildiği yapısal dönüşüm sürecinde ERP yazılım sistemleri bu sektörlerdeki KOBİ’lerin kurumsallaşmalarını ve ana sanayi işletmeleri ile hedef pazardaki müşterilerinin termin şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

2019 – 03 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı,Orta – yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi KOBİ’lerinin malzeme ihtiyaç planlaması ve imalat kaynak planlamasını dijital süreçlerle gerçekleştirerek maliyetlerini ve üretim planlarını etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak”’tır.


Çağrı 1 ve 2’de büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, eklemeli imalat teknolojileri, yapay zekaya dayalı siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenleri ile siber güvenlik alanlarından birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren yeni ürün ya da yazılım geliştirmek KOSGEB tarafından 2019/01 çağrısı kapsamında desteklenecek.

KOSGEB’in üç ayrı başlıkta çıkacağı proje teklif çağrısının toplam bütçesi 450 milyon TL. olarak belirlenirken, KOSGEB KOBİGEL 2019/01 çağrısına başvuran işletmelerin proje giderlerini Çağrı 1 ve Çağrı 2 için 300 bin TL. geri ödemesiz, 700 bin TL geri ödemeli olmak üzere her proje başına 1 milyon TL.’ye kadar destek sağlanabilecek. Çağrı 3’te ise 152 bin TL. geri ödemesiz, 100 bin TL. geri ödemeli olmak üzere proje başına toplam destek 252 bin TL. olacak.

KOBİGEL 2019 çağrısını takip etmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8uWhFIZXBkJty9BKZ4fvJYMITnH2BFOi3S1wzEa1kAvQ36g/viewform?embedded=true

 

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024