Cuma , 19 Nisan 2024

Yenilenen Kosgeb Destekleri Yayınlandı

Yenilenen Kosgeb Destekleri Yayınlandı

Yenilenen Kosgeb Destekleri Yayınlandı. Orta-yüksek ve yüksek  teknoloji alanlarını kapsayan, destek üst limiti 1.000.000TL’den 1.500.000TL’ye çıkıyor.

Fuar destekleri; metre kare başına %25 oranında artırıldı.

Girişimci kadın, gazi, 1. Derecede şehit yakını veya engelliye;  yaptığı harcamalardaki destek bölgelere göre %10  artırıldı.

AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen;

 • AR-GE İnovasyon Programı’nda;
  • Hizmet alımı giderleri %50 oranında,
  • Kira destekleri ise%100 artırıldı.
  • Personel gideri destekleri %50 oranlarında artırıldı.
  • Minimum proje süresi olarak belirlenen 12 (oniki) ay kıstası kaldırıldı.
 • Endüstriyel Uygulama Program’ında ise;
  • Makine giderleri desteği 200.000TL’den 500.000TL’ye çıkarıldı.
  • Personel giderinde ise %120’ye varan oranlarda artırım oldu.

Tanıtım Desteği; üst limiti 10.000TL’den 15.000TL’ye çıkarıldı.

Enerji Verimliliği Desteği; 30.000TL yerine 50.000TL oldu.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik finalistleri, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenecek.

YENİ DESTEKLER:

Gönüllü Uzmanlık Desteği: Her bir uzmanlık hizmeti için üst limit:2.000TL Toplam Destek Üst Limiti:10.000TL’ye çıkarıldı.

Lojistik Desteği: Her bir uluslararası ticaret için, üst limit 4.000TL toplam Destek Üst limiti:20.000TL’ye çıkarıldı.

 

Yenilenen Kosgeb Destekleri Programda Yapılan Değişiklikler:

GENEL DESTEK PROGRAMI

Yurtiçi Fuar Desteği:

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 120TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80TL /m² iken;

 • Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 150TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100TL /m² olarak artırılmıştır.
 • Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında: Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında, işletme başına azami destek alanı KOSGEB tarafından 100 m² ye kadar arttırılabilecektir.

İş Gezisi Desteği:

 • İş gezisi programları KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenecektir.

Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, Meslek Kuruluşları ile toplantı Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler Yurt Dışı Fuar Ziyareti gibi aktivitelerden en az ikisini içerirken;

 • İşletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte en az birini içermesi gerekliliği yeterli bulunarak değiştirilmiştir.
 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenecektir.

Tanıtım Desteği:

İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları  amacıyla broşür, ürün kataloğu giderleri ile Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin desteklenmesinin yanı sıra;

 • “Web/mobil tabanlı tanıtım giderleri de destek unsuru olarak eklenmiş ve 10.000TL olan toplam destek üst limit 15.000TL olarak artırılmıştır.

Enerji Verimliliği Desteği:

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetlerine destek verilirken;

 • “uygulama giderleri” de eklenerek 30.000TL olan toplam destek üst limit 50.000TL olarak artırılmıştır.

 

Yenilenen Kosgeb Destekleri GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Yeni Girişimci Desteği

 • Desteğin süresi, başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir.

İşletme Kuruluş Desteği, İşletme Giderleri Desteği,  Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği, Sabit Yatırım Desteği Destek unsurları için uygulanan destek oranlarına

 • girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilecektir.

İşletme Giderleri Desteği “İşyeri kirası elektrik, su, ısıtma, telekominikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan ve teçhizata ait yakıt giderleri”  işletme giderlerinden çıkarılarak,

 • “Personel net ücretleri” ve “işyeri kirası” işletme gideri olarak düzenlenmiştir.

Sabit Yatırım Desteği destek Geri ödeme sürecinde, geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra “24 ayı ödemesiz olan süresi ”;

 • “30  ayı” ödemesiz olmak üzere değiştirilmiştir.

 

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konuların yanı sıra;

 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği (İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri) projeleri de desteklenecektir.

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranırken,

 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3  işletmenin bir araya gelmesi yeterli bulunmuştur.
 • Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilecektir.İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamazken;
 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 ( olarak uygulanacaktır.

Proje destek üst limiti 750.000TL iken;

 • 1.000.000 TL olarak artırılmıştır. Bu miktarın 250.000TL’lik kısmı geri ödemesiz iken; 300.000TL’lik kısmı geri ödemesiz; 500.000TL’lik kısmı ise geri ödemeli iken; 700.000 TL’lik kısmı ise geri ödemeli olarak değiştirilmiştir.
 • Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda destek üst limiti 1.500.000TL olup,  bu miktarın 300.000TL’lik kısmı geri ödemesiz, 1.200.000TL’lik kısmı ise geri ödemelidir.
 • Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15  ilave edilecektir.

 

AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilirken;

 • işletmenin teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250TL olmak üzere toplam 30.000TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000TL olmak üzere toplam 24.000TL geri ödemesiz kira desteği verilebilecektir.

Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 100.000TL,geri ödemeli olarak da üst limit 200.000 TL destek sağlanırken

 • bu miktar işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000TL olarak artırılmıştır.
 • Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.

Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık lisans mezunlarına 1.500TL yüksek lisans mezunlarına 2.000TL ve doktora mezunlarına 2.500TL olmak üzere destek sağlanırken

 • bu tutarlar; net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve lisans mezunlarına 2.000TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750TL ve doktora mezunlarına 3.500TL olmak üzere artırılarak değiştirilmiştir.
 • Ön lisans mezunlarına net ücret üzerinden aylık 1.500TL, destek sağlanması da projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak eklenmiştir.

Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti 100.000TL geri ödemesiz destek sağlanırken;

 • toplam destek üst limiti 150.000TL olarak artırılmıştır.
 • İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500TL olmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlarlanabilmeleri yönünde yeni bir madde eklenmiştir.

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtdışı kongre /konferans /fuar ziyareti/ teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000TL geri ödemesiz destek sağlanırken; yurtiçinde kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için de destek sağlanmaya başlayacaktır.

Yenilenen Kosgeb Destekleri Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında;

Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemeli olarak üst limit 200.000TL destek sağlanırken

 • geri ödemeli destek üst limiti 500.000TL olarak artırılmıştır.
 • Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500TL, ön lisans mezunlarına 1.000TL, lisans mezunlarına 1.500TL, yüksek lisans mezunlarına  2.000TL ve doktora mezunlarına 2.500TL olmak üzere, destek sağlanırken;

 • net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına  1.200TL, ön lisans mezunlarına 1.500TL, lisans mezunlarına  2.000TL, yüksek lisans mezunlarına  2.750TL ve doktora mezunlarına 3.500TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000TL geri ödemesiz destek sağlanmak üzere artırılarak değiştirilmiştir.

Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti 100.000TL geri ödemesiz destek sağlanırken;

 • toplam destek üst limiti 150.000TL olarak artırılmıştır.
 • İşletmelere Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en az 12 ay iken;  proje süresi en çok 24 aya çıkarılmış ve Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilme imkanı sağlanmıştır.

İşletmeler,  yalnızca Proje Geliştirme Desteğine ilişkin destek kalemleri için, Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvuru yapar.

 • Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır. İfadesi eklenmiştir.

İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık 1500TL üst limitle personel gideri desteğinden faydalanabilir.

YENİ DESTEKLER

GÖNÜLLÜ UZMANLIK DESTEĞİ

İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilmesi planlanan bu Yenilenen Kosgeb Destekleri de her bir uzmanlık hizmeti için destek üst limiti 2.000TL olup,

 • toplam destek üst limiti 10.000TL dir.

LOJİSTİK DESTEĞİ

Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilir. Her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000TL olup,

 • toplam destek üst limiti 20.000TL dir.

Kaynak için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2024-2028 yılı Stratejik Planı ile destekleri açıklandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere yönelik çeşitli destekler …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?