Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Kooperatif, Girişimi ve Sosyal Girişimler için Destek Projesi

Kooperatif

Yerelde sosyal uyumu ve ekonomik güçlenmeyi sağlamak için sosyo-ekonomik dayanışma modellerinden olan kooperatif, kooperatif girişimi ve sosyal girişimlerin desteklenmesini ve yararlanıcıların kapasitelerinin artırılması yoluyla ticari faaliyetlerin başlatılması için sürdürülebilir, gelir getirici modellerin güçlenmesini hedeflemek amacıyla yürüttüğümüz destek programımızda, birlikte çalışacağımız organizasyonları belirlemek için başvuruları almaya başladık.

Son başvuru tarihi: 25 Haziran 2021, saat: 23:59’dur.

Başvuru değerlendirmelerinin açıklanacağı tarih: 14 Temmuz 2021’dir.

Programın İçeriği

Desteklenecek kooperatiflere/işletmelere/inisiyatiflere özgü ihtiyaç analizleri, il ve sektör bazlı ihtiyaç analizleri ve kooperatifçiliğe dair kapasite geliştirme faaliyetleri uygulanarak ekosistemde daha sürdürülebilir yapılar oluşturmak planlanmaktadır. Seçilmiş olan kooperatif, kooperatif girişimi (inisiyatifler) veya sosyal girişimlerin kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında, güçlendirme eğitimleri ve mentorluk/teknik danışmanlık sistemi vasıtasıyla desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyete ek olarak, desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarında belirlenen ihtiyaçlara göre, kooperatiflerin/işletmelerin/inisiyatiflerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla 50.000 TL’ye kadar ayni destek (makina, hammadde, ekipman, lisans, hizmet alımı (tasarım, web sitesi), görünürlük malzemesi, mobil uygulama/üyelik vb.) sağlanacaktır.

Destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, Türk Kızılayı Toplum Merkezleri sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.

Proje Uygunluk Kriterleri

  1. Türkiye’de faaliyet gösteren,
  2. Faaliyetleri sonucunda en az bir katma değerli ürün ortaya çıkaran,
  3. Yıllık cirosu 500.000,00 TL’den az olan,

a. Kooperatifler

b. Sosyal etki yaratmayı amaçlayan işletmeler[1] (anonim, kolektif, limited, komandit, şahıs şirketi, adi ortaklık)

4. Yukarıda belirtilen 1. ve 2. şartı sağlayan ve hedefi kooperatifleşmek olan inisiyatifler[2] başvurabileceklerdir.

Bünyesinde, geçici koruma yararlanıcıları ile uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak bir arada bulunduran başvuru sahipleri önceliklendirilecektir.

Başvuru sayfası için tıklayın.

 

Detaylı bilgi ve iletişim:

Cihan Arsu, Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü Program Yöneticisi

e-posta: cihan.arsu@kizilay.org.tr

Samet Kaya, Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü Proje Sorumlusu

e-posta: samet.kaya@kizilay.org.tr

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2143. Sokak No:16 Kat:2 Çankaya/Ankara

 

[1] Sosyal etki yaratmayı amaçlayan işletmeler: Bu kategori altında yer alan işletmeler tarafından, yaratmak istedikleri sosyal etki açıkça tanımlanabilmelidir. İşletme, kâr amacı gütmediğini (yılsonunda elde ettiği kârı, üyelerine ya da ortaklarına dağıtmadığını veya dağıtımın sınırlandırıldığını) kanıtlamalıdır.

[2] İnisiyatifler: En az 7 kişiden oluşan, resmi bir tüzel kişiliği bulunmayan ve katma değerli bir ürün ortaya çıkarma hedefi olan veya hali hazırda benzeri bir faaliyet yürüten girişimleri tanımlamaktadır. İnisiyatiflerin başvurularında, kooperatifleşmeye dair planlarını içeren bilgiler talep edilecektir.

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Batı Balkanlar ile Sanal Değişimler Açık Çağrısı

  Erasmus+ Virtual Exchanges with the Western Balkans Hibe Programı Kapsam ve Amacı: Mevcut teklif …