Salı , 16 Ağustos 2022

KOBIGEL 2022 İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme konusuyla son kez geliyor!

KOBİGEL imalatçı işletmeleri dijitalleştirme konusunda KOSGEB 2019 – 2023 Stratejik Planının 3.1 sayılı hedefinde, sanayi sektöründeki KOBİ’lerin dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu alanda teknoloji geliştirilmesi için KOBİGEL Destek Programı kapsamında destek verilmesi öngörülmektedir.

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme Konusuyla Son Defa Çağrıya Çıkıyor

KOBİGEL İmalatçı İşletmeleri Dijitalleştirme bu itibarla; KOSGEB tarafından KOBİGEL Destek Programı kapsamında 2019 yılı Mart ayında beşincisini yayınladığı ve 02 Mayıs 2019 tarihinde kapattığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 2021/01 – 02 çağrısını 2022’nin ilk aylarında tekrarlanacağı yönünde kulislerde haberler dolaşmaya başladığını belirtmiştik.

KOSGEB’in resmi internet sitesinde Kasım ayında gerçekleştirilen değişiklik ile yayınlanan yeni Uygulama Esaslarına göre göze çarpan en büyük yenilik bütçenin 1,000,000.- TL’den 1,500,000.- TL‘ye çıkarılarak finansal kiralama yönteminin de eklenmiş olması:

Proje süresi, destek üst limit ve oranı
MADDE 7 –

  1. Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en fazla 36 ay olmak kaydıyla proje teklif çağrısında belirtilir.
  2. Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 450.000 TL ve geri ödemeli 1.050.000 TL olmak üzere toplam azami 1.500.000 TL’dir.
  3. Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı, kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutar üzerinden % 60’tır. İlgili maddelerde kurul kararındaki desteklemeye esas tutarla mukayese edilerek düşük olanın esas alınacağına ilişkin düzenleme varsa, destek düşük olan tutar üzerinden hesaplanır.

a) Hizmet giderleri için; destek oranıyla hesaplanacak desteğin %30’u (%60 × %30 işlemi ile bulunan %18’i) geri ödemesiz ve %70’i (%60 × %70 işlemi ile bulunan %42’si) teminat karşılığında geri ödemeli olarak birlikte verilir. Gerçekleşen destek ödemeleriyle geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması veya işletmenin talebi halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir.
b) Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için ise; finansal kiralama yöntemi ile teminde aşağıdaki kapsamda geri ödemesiz destek verilir:

1) Destek oranı üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u (%60 × %30 işlemi ile bulunan %18’i), peşinat bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak finansal kiralama kuruluşuna ödenir. Finansal kiralama peşinat bedeli karşılığında ödenen destek, geri ödemesiz destek üst limitine tabidir.
2) Destek oranı üzerinden hesaplanacak desteğin %70’ine (%60 × %70 işlemi ile bulunan %42’ine) finansal kiralama protokolündeki faiz/kâr payı oranı ve tutarı uygulanarak hesaplanan destek ise, faiz / kâr payı bedeli karşılığında geri ödemesiz destek olarak finansal kiralama kuruluşuna ödenir. Finansal kiralama faiz/kâr payı karşılığında ödenen destek geri ödemeli destek üst limitine tabidir.

2022 yılında son kez İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme ve Yerlileşme devam edecek. Bilgiler geldikçe burada yayınlamaya devam edeceğiz.

Kaynak: KOSGEB

KOBİGEL 2022 proje teklif çağrısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Başkanı KURT: Destek Bütçelerini Artıracağız

İşletmelere birçok farklı alanda önemli destek sunan KOSGEB, katma değerli üretime yönelik adımlarını sürdürüyor. Ar-Ge …