Pazar , 26 Mayıs 2024

Kobigel 2019 -01-02 Sanayide Milli İmkânlar Ağırlıklı Olarak Dijitalleşme için 250 Milyon TL. Destek ile açıldı.

Kobigel 2019-01-02 Sanayide Milli İmkânlar Ağırlıklı Olarak Dijitalleşme için 250 Milyon TL. Destek ile açıldı.

Kobigel 2019 -01-02 Sanayide Milli İmkânlar Ağırlıklı Olarak Dijitalleşme için 250 Milyon TL. Destek ile açıldı

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

‘‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata – bakım – stok masrafları azaltılabilmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

  • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
  • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

 

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, (Mekatronik, Otomasyon, Telekomünikasyon, Yazılım firmaları) makine imalat (Hava ve Uzay Araçları, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı) sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım –  pazarlama  – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da AR-GE Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000.- TL.’ye kadar geri ödemesiz350.000.- TL.’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000.- TL.’ye kadar destek verilebilecektir. Çağrı tam metni için tıklayınız.

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır 

Açık kaynak kodlu yazılımların ürün geliştirme veya teknoloji adaptasyonu amacıyla kullanılacak olması, değerlendirmede öncelik olarak kabul edilecektir.  

2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000. TL.’ye kadar geri ödemesiz700.000.- TL.’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000.- TL.’ye kadar destek verilebilecektir. Çağrı tam metni için tıklayınız.

Her iki çağrı için de destek oranı %60’tır.

Kobigel 2019 Konu Başlıkları:

Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin ve Dijital teknoloji geliştiren KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3 İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Kobigel 2019 Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Proje çağrılarının toplam bütçesi ilk aşamada;

  • 2019-01 çağrısı için 100 Milyon TL.,
  • 2019-02 çağrısı için 150 Milyon TL. olmak üzere toplam 250 Milyon TL.’dir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkânları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Proje Teklif Çağrılarına başvuru:

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir. Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yukarıdaki çağrı başvuru adımlarını en sade şekilde takip etmenizi ve bu desteklerden faydalanmanızı kolaylaştırabilmek adına www.hibesepeti.com.tr adında bu proje gerçekleştirdik. HibeSepeti ile çağrı hakkında BİLGİ ALabilir, hibe koşullarına uygunluğunuzu TEST ETebilir ve ne kadar destek alabileceğinizi HESAPLAyabilirsiniz! Başlamak için hemen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024