Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Kobi nedir? Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme Neyi İfade Eder?

Kobi nedir? Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme - KOBİ

Kobi nedir? Hangi işletmeler KOBİ sayılır?

KOBİ; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere verilen kısaltmadır.

24 Haziran 2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Değişiklik Yönetmeliği / Yönetmelik) ile küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ), mikro işletme ve küçük işletme tanımlarında değişiklik yapıldı.

Son değişiklik ile KOBİ’ler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri 125,000,000.- TL’yi (yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir. Mevzuat çerçevesinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Kobi nedir? Mikro İşletme:

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Kobi nedir? Küçük İşletme:

Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme:

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olabileceğine ilişkin esaslar, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyette bulunur.

  • Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.
  • Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunulması halinde ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.

 

*Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,
** Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ifade eder.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Başkanı KURT: Destek Bütçelerini Artıracağız

İşletmelere birçok farklı alanda önemli destek sunan KOSGEB, katma değerli üretime yönelik adımlarını sürdürüyor. Ar-Ge …