Pazar , 26 Mayıs 2024

KOBİ nedir? Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme Neyi İfade Eder?

KOBİ nedir?

Kobi nedir? Hangi işletmeler KOBİ sayılır?

KOBİ; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere verilen kısaltmadır.

18 Mart 2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (Değişiklik Yönetmeliği / Yönetmelik) ile küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ), mikro işletme ve küçük işletme tanımlarında değişiklik yapıldı.

Son değişiklik ile KOBİ’ler; 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri 250,000,000.- TL’yi (ikiyüzelli milyon Türk Lirasını) aşmayan işletmelerdir. Mevzuat çerçevesinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder.

Mikro İşletme:

10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri 5 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Küçük İşletme:

50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri 50 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Orta Büyüklükteki İşletme:

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı** veya mali bilançosu*ndan herhangi biri 250 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Hangi işletmelerin KOBİ vasfına sahip olabileceğine ilişkin esaslar, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler gerçek veya tüzel kişi olarak faaliyette bulunur.

  • Gerçek kişi tarafından faaliyette bulunan işletmeler gelir vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.
  • Tüzel kişiler tarafından faaliyette bulunulması halinde ise kurumlar vergisi mükellefi olarak vergilendirilir.

*Mali bilanço: Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tabloyu,
** Net satış hasılatı: Bir işletmenin brüt satışlarından satış ıskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan tutarı ifade eder.

İşletmenizin büyüklüğünü öğrenmek için aşağıdaki testi çözün.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024