Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Kobi Büyüme Programı Mentorluk Hizmeti Başvuruları Açıldı

30Kobi Büyüme Programı

KOBİ Büyüme Programı

KOBİ’ler istihdam, ekonomik büyüme, ihracat ve istihdam yaratma açısından Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede, ILO Türkiye Ofisi bir KOBİ Büyüme Programı başlatmıştır. Program, küçük işletmelere iş geliştirme ve finansal destek yoluyla yeniden yapılanma süreçlerine katkıda bulunacak şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, yerel ve küresel ağların kullanımının yanı sıra üretkenlik, rekabet gücü ve çalışma koşullarını en üst düzeye çıkarmak için seçilen işletmelerin dijital alımını artırmayı amaçlamaktadır.

KOBİ Büyüme Programı kapsamının ilk aşamasında iş geliştirme/dijital dönüşüm alanlarını belirlemek için işletmelerin ihtiyaçlarına uygun mentorluk hizmeti sağlanacaktır. İstanbul’da 30 işletmeye toplam 180 saat mentorluk hizmeti verilecektir

Kimler Başvurabilir?

İstanbul’da ikamet eden, İstanbul ilinde kayıtlı olan;

  • Geçerli kimlik belgesine sahip, (Geçici Koruma Altındaki ve TC vatandaşı olan)
  • 01.01.2021 tarihinden önce İstanbul ilinde kayıtlı bir işletmeye sahip olan,
  • Mentorluk hizmetlerine tam zamanlı devam edecek, büyüme potansiyeli olan teknoloji ve yenilik seviyesi yüksek işletmeler başvurabilir.

Programa katılımda aşağıdaki işletmelere öncelik verilecektir.

  • Büyüme ve istihdam potansiyeli olan,
  • Yenilikçi ve teknolojik bir ürün veya hizmet sunan,
  • Genç. kadın ve engelli girişimcilere,
  • Ekonomik ve sosyal fayda sağlama potansiyeli yüksek olan

Uygulama Takvimi

Başvuruların alınması 16 Ağustos – 10 Eylül
Uygunluk kontrolü ve kısa liste hazırlanması 13 Eylül – 15 Eylül
Mentorluk hizmeti 15 Eylül – 25 Ekim

Belirlenen iyileştirme/dijital dönüşüm alanlarını finanse etmek için tamamlayıcı finansal desteklerin sağlanması hedeflenmektedir. Mentorluk hizmeti takibinde programın ikinci ayağında 8 işletmeye 30,000.- TL’ye kadar olan mali destek sağlanacaktır. Program herkese açıktır.

Mentorluk hizmetine başvuran işletmeler içinden yapılacak değerlendirme sonucunda sadece seçilen adaylarla iletişime geçilecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

KOBİ Güçlendirme Destek Programı Haydi Büyütelim Bu İşi

Haydi Büyütelim Bu İşi Haydi Büyütelim Bu İşi programı; AB finansmanı ile Uluslararası Çalışma Örgütü …