Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı Yayınlandı

Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı Yayınlandı

Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı Yayınlandı. Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısına 31 Ocak 2017 itibariyle çıkılarak çağrı duyurusu Programın resmi internet sitesinde (http://blacksea-cbc.net/) yayınlanmıştır.

Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzunda belirlenen kurallara uymak şartıyla 31 Mayıs 2017 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler. Proje başvuruları, sadece Elektronik İzleme Sistemi (eMS) üzerinden çevrimiçi (online) sunulacaktır.

İlk teklif çağrısı altında sunulacak projelerin Programın dört önceliğinden en az biri ile uyumlu olması gerekmektedir. Programın 2014-2020 dönemi öncelikleri şunlardır: Turizm ve kültür alanlarında iş ve girişimciliğin desteklenmesi; tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret olanaklarının ve modernizasyonun artırılması; ortaklaşa çevresel izlemenin geliştirilmesi; nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetleri.

Teklif çağrısı bütçesi 19.655.625,60 avro olup proje bütçesi için %92’ye kadar AB hibesi verilebilecektir.  Geri kalan %8 tutarın eş finansman olarak proje ortakları tarafından sağlanması gerekmektedir. Uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacak projelere öncelik alanlarına göre en az 300.000 avro, en fazla 1,5 milyon avro hibe verilecektir. Ayrıca, bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir.

Söz konusu çağrı kapsamında, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’ın Program alanında yer alan bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilebilir. Ülkemizde Program alanına dâhil illerimiz şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane. Proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılar şunlardır:

  1. Yerel, bölgesel ve proje amacı için gerekliyse, ulusal kamu kurum/kuruluşu;
  2. Kamu hukukuna tabi kuruluşlar – kamuya/bölgesel makamlara ait kurumlar, üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik dernekler/kurumlar, doğal parklar ve sit alanları yönetim mercileri, araştırma kurumları, vb.;
  3. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar; – dernekler, birlikler, vakıflar, vakıf yüksek öğretim kurumları, Euro bölgeleri, Avrupa Bölgesel İşbirliği Grubu, vb.

Türk başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve bir de Programda yer alan diğer ortak ülkeden (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.

Birinci teklif çağrısı kapsamında 17 Mayıs 2017 tarihine kadar Ortak Teknik Sekretaryadan bilgi talep edilebilir. Bu çerçevede, office@bsb.adrse.ro e-posta adresi üzerinden irtibata geçilebilir. 24 Mayıs 2017 tarihine kadar Ortak Teknik Sekretarya tarafından bilgilendirme yapılacaktır. 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ise proje başvuruları kabul edilecektir.

Teklif çağrısı duyurusu ve başvuru paketine http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/ adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: TC Avrupa Birliği Bakanlığı

Ayrıca Kontrol Edin

EaSI Melek Yatırımcı Fonlarına Destek

EaSI Melek Yatırımcı Fonlarına Destek. EaSI Programı kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” …