Perşembe , 15 Nisan 2021

Karacadağ Kalkınma Ajansı SOGEP ve CMDP Ön Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı SOGEP ve CMDP Ön Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizde kalkınmanın yerelden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktadır. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) yerelde Ajansımız tarafından koordine edilmektedir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı bu programlardan SOGEP sosyal sorunlara ve çözümlere odaklanırken, CMDP daha çok geri kalmış ve göç veren bölgelerde çekim merkezi niteliğindeki şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına odaklanmıştır.
2020 yılı için bu programlara başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.

İlk aşamada 13 Mart 2020 tarihine kadar ön başvurular/proje fikirleri alınacak ve proje havuzu oluşturulacaktır. Daha sonra uygun bulunan proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nihai başvuruların alınması Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Proje fikirleri https://fikir.karacadag.gov.tr/ üzerinden sisteme girilecek olup ayrıntılı bilgi için aşağıdaki iletişim kanalları kullanılabilir:

Karacadağ Kalkınma AjansıProgram Yönetim Birimi
E-posta adresi : pyb@karacadag.gov.tr
Telefon : 0412 237 12 16/17

 

 

 

 

 

Başvuru ve detaylar için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

AhilerKA Akademik Araştırmaları Destekleme Programı

Program Hedefi ve Önceliği: 2021 yılı Akademik Araştırmaları Destekleme Programının amacı TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, …