Pazar , 26 Mayıs 2024

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları Yayınlandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları Yayınlandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları Yayınlandı. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonluğunda; Kobi, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı, Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı, Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı, 29 Mali Destek Programı adı altında toplamda 30.000.000.- TL. hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor. 

 

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı 11.500.000.- TL.

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı  9.000.000.- TL.

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı 4.500.000.- TL.

Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 5.000.000.- TL.

 

KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programı:

Programın amacı, TRC2 Bölgesindeki KOBİ’lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir. Bu amaç belirlenirken mevcut sanayi ve hizmetler sektörlerinin gelişmişlik durumu ile önceki yıllarda yürütülen programlara yapılan başvurular ve diğer teşvik, destek ve hibeler göz önüne alınmıştır. Program kapsamında getirilen ciro kriteri, dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi ve konu öncelikleri ile yatay bir odaklanma tercih edilmiştir

Program Bütçesi: 11.500.000 TL.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Kâr Amacı Güden ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, 

Asgari: 50.000.- – Azami: 500.000.- TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr Amacı Güden

 • Küçük ve Ortaboy İşletmeler Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000.-TL.’yi (Sekiz Milyon TL.), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000.-TL. (Bir Milyon TL.), aşmayan işletmeler)
 • Kâr Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,
 • Kâr Amacı Güden Üretici Birlikleri,

Küçük ve Ortaboy İşletmelerin projelerine % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı:

Programın amacı, 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı’nın temel amacı ise birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır.

Program Bütçesi: 9.000.000.- TL.

Asgari: 75.000.- – Azami: 750.000.- TL.

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
 • Üniversiteler,
 • Turizm Sektörü ile İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı:

Programın amacı,  TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

Program Bütçesi: 4.500.000.- TL.

Asgari: 25.000.- – Azami: 300.000.- TL.

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Anaokulu Müdürlükleri,
 • Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB Müdürlükleri
 • SS Kooperatifleri

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’ına kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı:

Programın amacı TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, Girişimcilik Merkezleri ile İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köyler’in ve Fuar Merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması,  sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi: 5.000.000.- TL.

Asgari: 75.000.- – Azami: 750.000.- TL.

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler, Fakülteler,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sanayi Sektörü ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).
 • OSB Müdürlükleri, İŞGEM’ler,
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri

Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

 

Programlar için Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59

Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.gov.tr

Başvurular 29 Aralık 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Program ile ilgili bilgiler, Ajansa ait www.karacadag.gov.tr internet sitesinden takip edilebilir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024