Pazar , 26 Mayıs 2024

İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği 2018 Yılı

İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği 2018 Yılı

İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği 2018 Yılı İzmir’in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı tarafından fizibilite desteği duyurusu yapıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği 2018 Yılı Çağrısına

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
• Üniversite Rektörlükleri
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf
ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
• Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları)
• Organize sanayi bölgeleri
• Küçük sanayi siteleri
• Teknoloji geliştirme bölgeleri
• Birlikler ve kooperatifler başvuru yapabiliyor.

İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği kapsamında aşağıdaki konuları kapsayan fizibilite çalışmaları İZKA tarafından incelenerek değerlendirmeye alınacak.

 

Öncelik 1: Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 2: İzmir’in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi,

Öncelik 3: Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 4: Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 5: Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması.

12 ay süreyi kapsayacak proje başvuruları KAYS üzerinden yapılacak.

Başarılı bulunan projeler 20.000 – 200.000.- TL. aralığında destek alabilecek.

Son Başvuru: 24 Aralık 2018

Başvuru Dili: Türkçe

Programa ilişkin başvuru rehberi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024