Cuma , 24 Mayıs 2024

İZKA Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı

İZKA Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı

İZKA Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi (KARE) Mali Destek Programı. İZKA, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilan ettiği KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerinin ya da bünyelerindeki firmaların faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan arayüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanan mali destek programıyla, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra arayüz kuruluşların kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir.

Program Öncelikleri

Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

 1. İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması,
 2. Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin oluşturulması,
 3. Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerini geliştirilmesi,
 4. Firmaların, yüksek teknoloji üreten / kullanan sektörlerin* tedarik zincirine etkin biçimde dahil olması için gerekli olan sertifikasyon / akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması,
 • Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni (KARE02)

Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi.

Program Bütçesi

KARE01
Yol Haritaları Bileşeni
KARE02
Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL 500.000 TL / 1.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 – %75 %25 – %75
Proje Süresi 15 – 18 Ay 24 Ay

Mali Destek Programı kapsamında, bir başvuru sahibi Ajans’a herbiri bir bileşene yönelik olmak üzere toplam 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve toplamda 2 (iki) tanesi için Ajansımız’dan mali destek alabilir.

İZKA Özel Sektörün Kurumsal Kimler Başvurabilir?

KARE01 / Yol Haritaları Bileşeni

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri,
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İZKA Özel Sektörün Kurumsal KARE02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri,
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024