Pazartesi , 4 Temmuz 2022

İSTKA: İstanbul Kalkınma Ajansı 2022 Fizibilite Desteği Programı

İSTKA

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır.

Program Adı: Fizibilite Desteği Programı

Referans Numarası: İSTKA/2022/FZD

Program Adı ve
Referans Numarası
Program Bütçesi

(TL)

Proje Başına Asgari-Azami Destek Tutarları

(TL)

Azami

Destek

Oranı

Son Başvuru

Tarihi ve Saati*

Fizibilite Desteği Programı

İSTKA/2022/FZD

10.000.000 100.000

450.000

%100 30/12/2022

17:00

* Son başvuru tarihi 30/12/2022 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Başvuru Sahipleri son başvuru tarihini beklemeden Ajansa fizibilite desteği başvurusunda bulunabilir. Proje başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde (saat 17:00) KAYS tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının elden veya posta yolu ile Ajansa ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi: İSTKA/2022/FZD

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …