Pazartesi , 25 Ekim 2021

Hrant Dink Vakfı Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu

Hrant Dink Vakfı destekçilerinden Dr. Alper Öktem’in girişimi ve katkılarıyla 2010 yılında hayata geçirilen Tarih Araştırma Teşvik Fonu, 1915’te sergilenen ve günümüzün anlayışıyla insan hakları savunuculuğu olarak değerlendirilebilecek vicdanlı davranışların araştırılmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı. 2013 yılında bu fonun kapsamı genişletilerek ismi ‘Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu’ olarak güncellendi; 1915’te yaşananların insani boyutlarının günümüze yansımaları, sonraki nesillerde bıraktığı izler ve farklı hatırlanma biçimleri de fon tarafından desteklenecek araştırmaların kapsamına alındı.

Geçtiğimiz yıllarda Alper Öktem’in yanı sıra Harry Parsekian da Tarih ve Hafıza Araştırmaları Fonu’na katkı sağladı.

Amaç

Teşvik Fonu’nun amacı, planlanmış bir bilimsel çalışma için araştırmacılara burs vermek suretiyle, Türkiye tarihinin zor dönemlerinde, gizli kalmış vicdani ve insani davranışların araştırılmasını ve gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak; 1915’te yaşananların nesiller-arası aktarılan izlerinin, özellikle sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları etrafında araştırılmasının önünü açmak; her yıl bu alanda bilimsel çalışma yapan araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların kamuoyuna ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Aşağıdaki sorularla sınırlı olmamakla birlikte tarihin zor zamanlarında yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramları çerçevesinde verilen tepkileri ele alan tarih ve hafıza çalışmaları Teşvik Fonu’nun kapsamındadır.

 • 1915’te yaşananlara sorumluluk, vicdan ve adalet kavramlarından yola çıkarak verilen tepkiler neler olmuştur?
 • Ermenilere ve Ermeni varlıklarına yönelik şiddet, yok etme, gasp gibi eylemlere ve emirlere kimler, ne tür gerekçelerle direnmiş, karşı çıkmışlardır? Bu karşı çıkışların ne tür sonuçları olmuştur?
 • 1915’te yaşananların insani, toplumsal, ekonomik ve siyasi boyutları sonraki nesillerde ne tür izler bırakmıştır? Bu izlerin günümüze yansımaları nasıldır?
 • 1915’in failleri, tanıkları ve muhalifleriyle günümüz nesilleri nasıl ilişkilenmektedir?
 • Sınıf, coğrafi konum, etnik/dinsel/mezhepsel aidiyet ve toplumsal cinsiyet gibi eksenlerin 1915’e dair hafızanın şekillenmesine etkileri neler olmuştur/olmaktadır?
 • 1915’te yaşananların edebiyat, görsel sanatlar, sinema ve tiyatroya yansımaları nasıl olmuştur? Tarihsel olarak ve günümüzde, edebiyat, görsel sanat, sinema ve tiyatro eserlerine yansıyan 1915 temsilleri egemen tarih yazımı ve hafızayla nasıl ilişkilenmiş veya onlardan nasıl ayrışmıştır/ayrışmaktadır?
 • Tarihte yaşananlarla günümüz dünyası arasındaki ilişki farklı yerelliklerde nasıl ifade bulmaktadır?
 • 1915’te yaşananlara ve Ermenilerin Anadolu’dan silinen varlığına dair sorumluluk, vicdan ve adalet odaklı ne tür çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır? Bunların mikro ve makro ölçekte etkileri neler olmaktadır?

Hrant Dink Vakfı, bu amaç ve kapsam doğrultusunda jüriyi oluştururken, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan üniversiteler ve araştırma merkezleriyle işbirliği imkânlarını geliştirmeye devam edecektir.

Yazışma Adresi

Hrant Dink Vakfı

Adres: Anarad Hığutyun Binası

Papa Roncalli Sk. No: 128 Harbiye

34373 Şişli İstanbul

Telefon: +90 212 240 3361

E-posta: info@hrantdink.org

Tüm yazışmalarda yukarıdaki bilgiler kullanılmalıdır.

Katılım Koşulları

 1. Başvuru, tüm araştırmacılara ve üniversite çevrelerine açıktır.
 2. Adaylar, fona yalnızca bir çalışma sunabilirler.
 3. Birden fazla kişi ortak bir çalışmayla katılabilir.
 4. Başvurular İngilizce veya Türkçe dillerinden birinde sunulmalıdır.
 5. Henüz başlamamış veya devam eden araştırma projeleri için başvuru yapılabilir.
 6. Tamamlanmış ve yayınlanmış projeler için fon başvurusu yapılamaz.
 7. Başvurular en az yedi sayfa olmalıdır. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2021’dir.
 8. Sonuçlar 10 Aralık 2021’de açıklanacaktır. Daha önceki yıllarda Teşvik Fonu’na başvurmuş ama destek almamış olan araştırmacılar aynı veya farklı bir araştırmayla tekrar başvurabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

AnkaraKA – 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

AnkaraKA – Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin …