Pazar , 3 Temmuz 2022

Hayata Destek Derneği Eğitmen İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Eğitmen İhale Duyurusu

Hayata Destek Derneği Eğitmen İhale Duyurusu

EĞİTMEN

Ref: VSE

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek Derneği Eğitmen İhale Duyurusu hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Hayata Destek Çocuk Koruma Programı altında mevsimlik tarım işçisi ailelere yönelik bilgilendirme, farkındalık, hizmet yönlendirmesi atölyeler düzenlemekte, bu konu özelinde diğer kurumlara kapasite arttırma seminerleri ve eğitimleri vermektedir.  Bu bağlamda Mevsimlik tarım işçilerinin vaka sorunlarına yönelik düzenlenecek olan atölyede 2 eğitmen aranmaktadır.

 

Pozisyon: Eğitmen
Program: Çocuk Koruma
Yönetici: Program Koordinatörü
Kursiyerler: STK çalışanları
Sözleşme Süresi: 23-24 Şubat 2017, 09.00-18.00 arası iki tam gün
Çalışma Yeri: İstanbul
Genel Sorumluluklar: Mevsimlik tarım işçiliği alanında karşılaşılan vakalar ile ilgili kurum dışı kişilere dönük kapasite geliştirme ve eğitim verilmesi.

 

 

Temel Sorumluluklar
 • Mevsimlik Tarım İşçiliği alanında çalışan dernek dışı kurum temsilcilerine alanda karşılaşılan vakalara ilişkin süreç, metodoloji, yöntem üzerine verilecek eğitimde eğitmenlik yapmak
 • Eğitimde aşağıda beklenen konulara ilişkind uzman görüşü sunmak
 • Vaka yönetimi adımları (vakanı tespiti, vakanın kaydı ve değerlendirilmesi, vaka planı, uygulama ve yönlendirme, vaka takibi ve vaka kapanışı)
 • Dezavantajlı grupların tespiti ve yaklaşım
 • Yerel aktörlerle ve hizmet sağlayıcılarla işbirliği
 • Hedef gruplarla etkili iletişim yöntemleri

 

Nitelikler
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • En az 8 senelik çalışma tecrübesi
 • Sosyal Hizmet alanında saha deneyimi
 • Eğitimcilik becerisi ve deneyimi olan
 • Güçlü iletişim becerisi olan
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Eğitim malzemeleri hazırlamak için yeterli bilgi ve deneyime sahip olan

 

CV ile birlikte teklif mektubu gönderilmelidir. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır.

 

STL işin karşılığında gider pusulası kesecektir. STL tarafından ödenecek stopaj dışında kalan diğer vergi ve ödemeler danışman sorumluluğundadır.

 

Başvuruları ,referans numarası belirterek ihale@hayatadestek.org adresine gönderebilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

Polish Humanitarian Action (PAH) Generator Tender Announcement

Polish Humanitarian Action (PAH) Generator Tender Announcement Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action) Invitation to …