Pazartesi , 25 Ekim 2021

Hamle’de Yeni Dönem

Hamle

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan;

 • kimya,
 • eczacılık,
 • tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı,
 • bilgisayar, elektronik ve optik,
 • elektrikli teçhizat,
 • makine,
 • ulaşım araçları

veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Listeler, Bakanlıkça;

 • dış ticaret verileri,
 • küresel rekabet koşulları,
 • yerel ve küresel talep eğilimi,
 • yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi,
 • sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı

gibi kriterler dikkate alınarak belirlenmiştir.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecektir.

Ayrıca Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl;

 • Mobilite,
 • Sağlık ve Kimya Ürünleri,
 • Dijital Dönüşüm ve
 • Üretimde Yapısal Dönüşüm

başlıkları altında 4 çağrıya çıkacak.

Güncel liste için tıklayın.

Tablo bazlı liste için tıklayın.

2021 yılı çağrı planlaması için tıklayın.

Sorularınız için ise biraz yazınız.

Ayrıca Kontrol Edin

AnkaraKA – 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

AnkaraKA – Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin …