Salı , 19 Ekim 2021

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2015 Yılı Teknik Destek Programı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2015 Yılı Teknik Destek Programı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2015 Yılı Teknik Destek Programı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2015 Yılı için hazırladığı Teknik Destek Programını açıkladı. Kalkınma Ajansının bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla açıkladığı programın toplam bütçesi 200 bin TL.

Teknik Destek Programı ile ihracat kapasitesinin geliştirilmesi; Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi; tarım, turizm, yenilenebilir enerji, madencilik sektörleri ve imalat sanayiinde kümelenme potansiyelinin değerlendirilmesi; Doğal kaynakların sürdürebilir kullanımı ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve kurum/kuruluşların hizmet kapasitesinin geliştirilmesi öncelikleri destekleniyor.

Kimler Başvurabilir?

Ajansın yayınladığı Teknik Destek Programına Kamu Kurumları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları vb.); Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar vb.); Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar vb.); Üniversiteler (Rektörlükler, Fakülteler, Araştırma Enstitüleri-Merkezleri, Meslek Yüksekokulları vb.); Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar); Kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler; Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri Müdürlükleri; Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri ile bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabiliyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular Ajansın internet sitesi http://www.gmka.gov.tradresinde yer alan KAYS-PFDY üzerinden, başvuru formu doldurulduktan sonra ek belgeler ve destekleyici belgeler sisteme yüklenerek yapılacak. KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek ve başvurular ikişer aylık dönemler halinde alınacaktır. 2015 Yılı Teknik Destek Programı için son başvuru tarihi 30 Ekim 2015 Saat 17:00 olarak belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2015

Ayrıca Kontrol Edin

MARKA: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri MARKA Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet …