Pazartesi , 4 Temmuz 2022

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Açıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Açıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Açıldı.

Programın Amacı: Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Program önceliklerine hizmet eden eğitim verme, proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri gibi araçlar destek kapsamındadır.

Programın Öncelikleri:

 1. Sanayi sektöründe yenilik, teknoloji, tasarım, markalaşma, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi,
 2. Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
 3. Tarım ve gıda sektöründe kalite, verimlilik ve markalaşma kapasitesinin artırılması,
 4. Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı kooperatifçiliğin güçlendirilmesi,
 5. Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması.

Programın Toplam Bütçesi: 1.000.000.- TL.

Faaliyet Başına Desteğin Maliyeti: En fazla 30.000.- TL.

Başvuru Dönemleri

Başvuru Dönemi Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi Sonuçların Açıklanması için Son Tarih
16 Nisan-30 Nisan 2019 30 Nisan 2019 / Saat:18:00 20 Mayıs 2019
2 Mayıs-28 Haziran 2019 28 Haziran 2019 / Saat:18:00 19 Temmuz 2019
1 Temmuz-29 Ağustos 2019 29 Ağustos 2019 / Saat:18:00 20 Eylül 2019
2 Eylül-31 Ekim 2019 31 Ekim 2019 / Saat:18:00 20 Kasım 2019
1 Kasım-31 Aralık 2019 31 Aralık 2019 / Saat:18:00 20 Ocak 2020

 

 

 

 

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)
 • Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)
 • Üniversite rektörlükleri,
 • Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2019-18:00

Taahhütname Son Kabul Tarihi: 31/12/2019 -18:00

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …