Perşembe , 28 Ekim 2021

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tarafından Teşvik

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tarafından Teşvik

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tarafından Teşvik. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedefliyor. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya karşılıklı değişim olanaklarını arttırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin daha da güçlenmesini amaçlıyor.

Bu bağlamda Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Türkiye ve Almanya’da bulunan sivil toplum ve kamuda bulunan ortaklarla işbirliği içerisinde, değişim programlarına katılan gençlerin sayısını arttırmayı, bilgi toplayarak paylaşmayı, ağları güçlendirmeyi, Türkiye-Almanya arasındaki değişim programlarının siyasi görünürlüğünü arttırmayı ve ilave teşvik fonları tahsis etmeyi amaçlamaktadır.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya‘nın Projeleri
“Bridge Builders between Germany and Turkey” (Almanya ile Türkiye arasında Köprü Kurucuları) projesi için çeşitli etkinlikler planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerin amacı, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişiminin yoğunlaştırılmasıdır. Gençlik Köprüsü’nün hizmet sağlayıcısı Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Almanya Federal Cumhuriyeti Uluslararası Gençlik Çalışmaları Uzmanlık Kuruluşu Derneği (IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit e.V.) gibi diğer işbirliği ortaklarıyla sıkı bir işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle hem Türkiye’deki hem Almanya’daki gençlik değişiminin önemli aktörleri daha güçlü ve kalıcı bir şeklide birbirlerine bağlanabilmişlerdir. Ayrıca çeşitli hedef gruplarının belirlenmesiyle iki ülkeden öğrenci ve gençlik değişimine katılan aktörlerin gelecekteki güvenilir işbirliği için temeller atılmış oldu. Projenin tamamı Alman Dışişleri Bakanlığı’nın imkânlarından finanse edilmiştir.

Projelerın kısaca tanıtımı için tıklayınız.

GKTA Tarafından Sunulan Fikirsel ve Finansal Teşvik
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedefliyor. Somut girişimleri ve mevcut programları ön plana çıkararak Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya karşılıklı değişim olanaklarını artırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin daha da güçlenmesini amaçlıyor. GKTA Türkiye-Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimi alanında faaliyet yürüten ve değişime ilgi duyan tüm aktörler; yani öğrenciler ve gençler, meslek eğitimi görenler, üniversite öğrencileri, öğretmenler, uluslararası gençlik çalışmaları uzmanları ve ebeveynler için iki ülkedeki irtibat merkezidir.

GKTA Türk-Alman öğrenci ve gençlik değişimi ilgililerini ve aktörlerini teşvik eder, onları bilgilendirir ve eğitimler sunup aralarında bir network oluşturur. Gençlik Köprüsü üçüncü taraflara sunduğu proje teşvik imkanlarının yanı sıra kendi değişim ve buluşma projelerini finanse eder. Türkiye ve Almanya’da program ofisleri bulunmaktadır ve bu şekilde iki ülkeden müracaatları kabul eder. GKTA’nın iki dilli internet sayfasında değişim ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Kurumlar veri tabanı üzerinden network kurabilir, projelerini tanıtabilir veya teşvik başvurusunda bulunabilirler. Genç insanlar ve ilgi duyanlar ise burada farklı değişim programları hakkında bilgi edinebilirler.

Teşvik Edilen Formatlar

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, gençler (12-30 yaş grubu) arasında her alanda ve her düzeydeki değişime ve de gençlik kuruluşları, okullar ve gençlik değişimi alanında etkin olan kurum ve kuruluşların işbirliğine ve bu alanda sorumluluk taşıyan uzmanların hizmet içi eğitimine teşvik verir. Aşağıda belirtilen alanlardaki projelere prensip olarak 5000.- €’ya kadar teşvik edilir:

 • Okul dışı gençlik değişimi (gençlik buluşmaları)
 • Uzman değişimi
 • Öğrenci değişimi
 • Kardeş okul programları
 • Üniversite öğrencileri değişimi
 • Çalışma kampları ve gönüllü hizmet projeleri

Bu harcamalar için teşvik başvurusu yapılabilir:

 • Gençlerin ve projeden sorumlu kişilerin hazırlık ve değerlendirme toplantıları,
 • Ziyaret ve karşı ziyaret için gerekli seyahat masrafları, yerinde oluşan seyahat masrafları,
 • Konaklama ve program masrafları (konaklama, beslenme, gerekli sigortalar, giriş ücretleri, çalışmada kullanılan malzemeler),
 • Çevirmenlere ve konuşmacılara ödenecek ücretler,
 • Proje kapsamındaki benzer harcamalar Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya bunun yanı sıra “4×1 daha kolay!” adındaki program formatıyla 1000.- €’ya kadar yapılan mikro projeleri teşvik ediyor. Tipik mikro proje örneği olarak şunlar sıralanabilir:
  • Konserler
  • Sergiler
  • Gençlere yönelik yayınlar

Bu projeler doğrudan Türkiye-Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimi ile ilgili olmalıdır.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya sizi ayrıca farklı teşvik olanakları hakkında bilgilendirir ve gerekli iletişimin kurulmasını sağlar.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

http://www.genclikkoprusu.org/ 

Ayrıca Kontrol Edin

Gençlik Köprüsü Proje Başvuruları Başladı

Gençlik Köprüsü Proje Başvuruları Başladı. Korona-Pandemisi nedeniyle ortaya çıkan güncel hareketlilik kısıtlamaları, Türkiye-Almanya gençlik değişimini …