Çarşamba , 17 Ağustos 2022

GEF Küçük Destek Programı SGP Proje Çağrısı

GEF SGP

GEF Küçük Destek Programı SGP Nedir?

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility – GEF), 1992 yılında BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası, küresel çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği Sözleşmelerine taraf olan ülkelerde bu sözleşmelerin uygulanmasına destek olmak temel hedefiyle oluşturulmuştur. GEF’in uygulayıcı kurumları Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’dır (UNEP). 1993 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlayan GEF/SGP halen Dünya’da 127 civarında ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) uygulanmaktadır.

Küresel çevre sorunlarının ancak yerel ölçekte halkın katılımıyla çözülebileceğinden yola çıkan GEF/SGP, yerel koruma çalışmalarını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden projeleri desteklemektedir.

Hangi Projeler Desteklenebilir?

Bir proje fikrinin desteklenebilmesi için öncelikle uygulama döneminin stratejik öncelikleri yani çerçevesiyle “doğrudan” uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca 6. Uygulama Dönemi’nde seçilen “Edremit Körfezi ve Kaz Dağları” ve “Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları” çalışma alanları için yerel taraflarca ortaya konulan öneriler de dikkate alınmaktadır. Bu öneriler ve çalışma alanlarının haritalarına aşağıda verilen web sitesi adresindeki linkten ulaşabilirsiniz.

GEF/SGP

  • biyoçeşitlilik koruma,
  • iklim değişikliğiyle mücadele,
  • toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi

odak alanlarında geliştirilen projelere destek olmaktadır.

GEF Küçük Destek Programı Türkiye’de aşağıda belirtilen faaliyet veya proje tiplerine destek sağlayabilmektedir.

Uygulama Projeleri Desteği

$50,000.- USD ile sınırlıdır.

Toplantı/Çalıştay veya Yayın Desteği

$10,000.- USD ile sınırlıdır.

Proje Geliştirme Desteği

$5,000.- USD

DİKKAT!
Başvuru Tarihi 15 Ocak 2021’dir.

Çağrıda bütçe kısıtları doğrultusunda ağırlıklı olarak Ankara ve Ankara sınırları içinde kalan sosyo ekonomik üretim alanları (geleneksel doğa dostu üretimin sürdüğü alanları) ölçeğindeki projeler destekleneceği belirtilmektedir.
Başvuru hazırlığında olan kurumlar bu süreyi SGP Ekibiyle projelerini geliştirme amaçlı değerlendirebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı: UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı’nın (Accelerator Lab) kentteki sosyal …