Pazar , 26 Mayıs 2024

Etkiniz AB Destek Programı

Etkiniz AB Destek Programı

Etkiniz AB Destek Programı. ETKİNİZ AB Programı, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) uluslararası insan hakları standartlarına uyumun izlenmesi ve savunulması için becerilerini geliştirerek insan haklarının iyileştirilmesi ve korunmasındaki rollerini güçlendirmeyi amaçlar.

ETKİNİZ AB Programı kapsamında, uluslararası insan hakları standartlarına uyumu izleyen ve izleme temelli savunuculuk çalışmaları yürüten Türkiye’deki sivil toplum örgütlerine yönelik ihtiyaçları ve talepleri çerçevesinde destekler sunar. ETKİNİZ, temel olarak sivil toplum örgütlerinin hali hazırda sahip oldukları uzmanlığı güçlendirmeyi amaçlar.

Kimler Başvurabilir?

ETKİNİZ Desteklerinden yararlanmak için öncelikli koşul, insan haklarının korunması ve yaygınlaştırılması için çalışan, Türkiye’de resmi olarak kayıtlı bir sivil toplum örgütü olmaktır. STÖ’ler aşağıdaki kategorilerden biri olabilir:

  • Dernek,
  • Vakıf,
  • Kar amacı gütmeyen kooperatif
  • Sivil toplum ağları ve platformları, (Bu yapılar resmi olarak kayıtlı bir STÖ tarafından temsil edilmeleri durumunda desteklenir.)
  • Sivil inisiyatifler, (Bu yapılar resmi olarak kayıtlı bir STÖ tarafından temsil edilmeleri durumunda desteklenir.)
  • Sendikalar,
  • Barolar,
  • Meslek örgütleri

Etkiniz AB Destek Programı bir hibe programı değil, ayni destek programıdır. Bu nedenle destekler nakdi olarak değil ayni olarak sağlanır.

ETKİNİZ’e yapılan başvurular aylık olarak değerlendirilir. Her ayın 25. gününe kadar yapılan başvurular, yapılış sırasına göre ETKİNİZ Teknik Destek Ekibi tarafından uygunluk kontrolünden geçirilir.  Her ayın 25. gününe kadar yapılan başvuruların sonuçları en geç bir sonraki ayın 25. gününe kadar bildirilir.

Her bir başvuru için sağlanacak maksimum destek miktarı € 3.000.- Avro’dur. ETKİNİZ ihtiyaç dâhilinde ayni destek miktarını istisnai olarak yüzde 50 oranında artırabilir. ETKİNİZ hiçbir zaman nakit transferi yapmaz, sadece harcamaların karşılanması yoluyla destek sağlar.

2019-2020 dönemi süresince her STÖ birden fazla kez başvuru yapabilir, ancak en fazla 12 bin Avro destek alabilir. Destek alan çalışmalara uygulama ile ilgili ayrıca ek bilgiler verilir. Başvuruda planlanan faaliyetlerin, başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde başlaması gerekir.

Temmuz 2019- Temmuz 2020 döneminde yaklaşık 60 çalışmanın desteklenmesi planlanmaktadır.

Akademik, ticari, siyasi faaliyetleri, kâr amacı güden çalışmaları ve burs taleplerini içeren başvurular uygun değildir. Çalışma çıktıları kişisel veya siyasi çıkar sağlayan ürünler olamaz.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024