Salı , 16 Ağustos 2022

Erasmus+ Öğretmen Akademileri

Erasmus+

Erasmus+ Öğretmen Akademileri

KAPSAM ve AMAÇ

Mevcut eylemin genel amacı, öğretmen eğitiminde Avrupa ve uluslararası bir bakış açısı geliştirecek Erasmus+ Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi ve öğretim sağlayıcıları arasında Avrupa ortaklıkları oluşturmaktır. Bu Akademiler çok dilliliği, dil bilincini ve kültürel çeşitliliği benimseyecek, AB’nin eğitim politikasındaki öncelikleri doğrultusunda öğretmen eğitimini geliştirecek ve Avrupa Eğitim Alanının hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Eğitim – öğretim alanında bireylerin ve grupların öğrenme hareketliliğinin yanı sıra işbirliği, nitelik, kapsayıcılık ve eşitlikte mükemmellik, organizasyonel düzeyde yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi,
 • Yaygın ve örgün öğrenim hareketliğinin teşvik edilmesi ve gençlerin aktif katılımının sağlanmasının yanı sıra iş birliği, nitelik, kapsayıcılık, yaratıcılık ve gençlik alanında yeniliklerin teşvik edilmesi,
 • Spor alanında çalışan bireylerin öğrenme hareketliliğinin teşvik edilmesinin yanı sıra spor alanında faaliyet gösteren organizasyonlar ve spor politikaları düzeyinde işbirliği, niteliğin artırılması, katılım, yaratıcılık ve yeniliklerin teşvik edilmesi.

Öncelikli Konular

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik,
 • Dijital Dönüşüm,
 • Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele,
 • Ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • İşbirliği Ortaklıkları ve Küçük-Ölçekli Ortaklıkları da içeren Ortak İşbirliği;
 • Mükemmellik için ortaklıklar, Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri, Öğretmen Akademisi ve Erasmus Mundus Eylemini de içeren Mükemmeliyet Ortaklığı;
 • İşbirliği ve İleriye Dönük Projeleri de içeren Yenilikçiliğe yönelik ortaklıklar;
 • Gençlik alanında Kapasite Geliştirme projeleri;
 • Avrupa’da kar amacı gütmeyen spor etkinlikleri.

Beklenen Sonuçlar

Bu Ana Eylem kapsamında katılımcı kuruluşların projelerinin (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) aşağıdaki sonuçları üretmesi amaçlanmaktadır:

 • Hedef gruplara hitap edecek yenilikçi yaklaşımlara sahip, daha ilgi çekici eğitim-öğretim programları sunmak, katılımcı yaklaşımın benimsenmesi ve dijital yöntemlerin kullanılması, dezavantajlara sahip hedef grupların ihtiyaçlarına yönelik yeni ve gelişmiş uygulamalar, sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliği ele alacak yeni yaklaşımlar, özellikle bölgesel ve yerel düzeyde rekabet edebilirliği ve istihdamı destekleyecek yeni yaklaşımlar;
 • Kurum içinde daha modern, dinamik ve profesyonel bir ortamın oluşturulması; dijital yetenekler de dahil olmak üzere uygulama örnekleri ve yeni yöntemlerin günlük faaliyetlere dahil edilmesi, farklı alanlarda veya diğer sosyo-ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarla sinerji oluşturmaya açık olmak;
 • AB/uluslararası düzeyde çalışabilmek için profesyonellik ve kapasitenin arttırılması,  ileri yönetim yetkinlikleri ve uluslararası olmak için stratejiler oluşturulması; diğer ülkelerden ortaklarla işbirliği,  AB projelerinin veya uluslararası projelerin hazırlık, uygulama, izleme ve takibinde kalitenin arttırılması;
 • Spor ve fiziksel aktiviteye yönelik bilgi ve farkındalığın arttırılması;
 • Sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesinde sporun rolü konusunda farkındalığın artması;

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş, Erasmus + Programı’na finansman için başvurabilir. Ek olarak, gençlik çalışmalarında aktif olan, ancak bir gençlik örgütü olması gerekmeyen gençlik grupları finansman için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır. Katılım yöntemleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 2022 Erasmus+ Program Kılavuzuna bakın.

BÜTÇE

Bu çağrı için toplam bütçe 15.000.000 avro’dur.

ORTAK ARAMA 

Her alt önceliğin altında, başvuru için çeşitli İş Ortağı Arama bağlantıları mevcuttur.

Başvurunuzda kolaylık sağlaması için lütfen Program Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Erasmus+ Kılavuz

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …