Pazartesi , 4 Temmuz 2022

Erasmus+ Merkezi Sosyal Uyumun Desteklenmesi Çağrısı Yayınlandı

Erasmus+ Merkezi Sosyal Uyumun Desteklenmesi Çağrısı Yayınlandı

Erasmus+ Merkezi Sosyal Uyumun Desteklenmesi Çağrısı Yayınlandı. Erasmus+ Merkezi çağrılar kapsamında “KA3 Politika Reformu için Destek: “Eğitim, öğretim ve gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi” konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı; eğitim-öğretim (Lot1) ve gençlik (Lot2) olmak üzere iki alandan oluşmaktadır.

Erasmus+ Merkezi Sosyal Uyumun Desteklenmesi Çağrının Genel Hedefleri

  • Özellikle yerel düzeyde, kapsayıcı öğrenme konusunda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve /veya çoğaltılması. Mevcut çağrı kapsamında çoğaltma, iyi uygulamaların geniş ölçekte veya sistemik düzeyde uygulanması anlamına gelmektedir.
  • Kapsayıcı eğitim ve /veya gençlik ortamlarını teşvik etmek için yenilikçi yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması

Her başvuru, yukarıda verilen genel hedeflerden birini ve “Lot 1 ve Lot 2” nin özel hedeflerinden birini kapsamalıdır. Bu kapsama girmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

Çağrının Özel Hedefleri

Lot 1: Eğitim Öğretim

Mevcut çağrı, kapsayıcı öğrenme için farklı aktörler (eğitim kurumları ve öğrenim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, paydaşlar ve sivil toplum örgütleri, iş dünyası, vb.) arasında öğrenme toplulukları oluşturarak okulların gelecekteki birlikteliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür öğrenme topluluklarının ana hedef yararlanıcılarının okul olması beklenirken, bugünkü çağrıda sunulan projelerin, erken çocukluk eğitimi ve bakımı ile mesleki eğitim ve öğretime kadar diğer resmi ve yaygın eğitim ve öğretim sektörlerini dahil etmeleri teşvik edilmektedir (mesleki eğitim ve öğretim otoriteleri, kurumlar, öğretmenler ve öğrenciler, STK’lar, yerel topluluklar, işletmeler, aileler, gençlik örgütleri vb.) ve resmi olmayan öğrenme ortamları.

  • Toplumsal ve sivil yeterliklerin kazanımının güçlendirilmesi, bilginin teşvik edilmesi, temel değerlerin anlaşılması ve sahiplenilmesi, karşılıklı saygının teşvik edilmesi ve her alanda kültürlerarası diyalog ve ayrımcılığa karşı mücadele edilmesi
  • Öğrenme ortamındaki çeşitlilik ve sosyoekonomik uyumu artırmayla ilgilenen eğitim kurumlarının liderleri, eğiticileri ve öğretmenlerinin desteklenmesini içeren kapsayıcı eğitim ve öğretiminin teşvik edilmesi ve dezavantajlı öğrenicilerin eğitiminin geliştirilmesi
  • Ebeveynler ve eğitim personeli arasında eleştirel düşünce ve medya okur yazarlığının geliştirilmesi;
  • Önceki öğrenmelerin tanınması ve değerlendirilmesi de dahil olmak üzere yeni gelen göçmenlerin kaliteli eğitime dahil edilmelerinin desteklenmesi,


Lot 2: Gençlik

  • Sosyal uyumun sağlanmasında gönüllülüğün rolünü geliştirerek gençlerin sivil katılımının teşvik edilmesi,
  • Marjinalleşme ve sosyal dışlanma riski taşıyan gençlere ulaşarak gençlerin aşırı şiddete maruz kalmalarına neden olan radikalleşmenin önlenmesi

Teklif çağrısı, eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların, kâr amacı gütmeyen kuruluşların, araştırma merkezlerinin, sosyal ortaklar kapsamında yer alan sendika ve odaların başvurusuna açık olup, ülkemizdeki göçmenlerin eğitimi ve sosyal uyumu konusunda faaliyet gösteren ve kuruluşların bu çağrıya başvurmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Başvurular Yürütme Ajansı tarafından alınmaktadır. Teklif Çağrısı Yürütme Ajansı İnternet sayfasında ilan edilmekle birlikte, başvuru formları henüz yayınlanmamıştır. Ancak başvuru öncesi hazırlığa katkı sunması açısından çağrının hedefleri, uygunluk kriterleri, bütçesi gibi bilgilerin yer aldığı “BAŞVURU REHBERİ” yayınlanmıştır.
Son başvuru tarihi: 22 Mayıs 2017’dir. Proje başına tahsis edilecek maksimum tutar 500.000 Avro’dur. Merkezi proje olması sebebiyle toplam bütçenin % 80’i karşılanmaktadır. Eş finansman gerekmektedir.

 

Teklif çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …