Salı , 16 Ağustos 2022

Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri AB Öğrenim Faaliyetleri Teklif Çağrısı

Erasmus+ Jean Monnet

Erasmus+ Jean Monnet Actions Learning EU Initiatives

HİBE PROGRAMI KAPSAM ve AMAÇ

AB Öğrenim faaliyetleri, okulları, Mesleki eğitim-öğretim kurumlarını, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasını (1 – 4) destekleyerek, AB tabanlı özel içerik sağlamalarına olanak tanıyacaktır.

Jean Monnet Eylemleri AB Öğrenim Faaliyetleri, okulların ve Mesleki eğitim-öğretim kurumlarında Avrupa Birliği açısının tanıtılmasını teşvik edecek ve öğrenciler ile öğretmenler arasında Avrupa kimliğinin ve aktif vatandaşlığın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir; 

 • Öğretmenlerin ilgi çekici yöntemler kullanarak AB’ye yönelik doğru bilgilerin aktarılması için güçlendirilmesi;
 • AB’ye yönelik konularda öğrenme çıktılarının iyileştirilmesi;
 • Okullarda AB okuryazarlığının güçlendirilmesi;
 • Avrupa Birliği’ne yönelik ilgiyi arttırmak ve öğrencilerin demokratik sürece katılımını güçlendirmek için bir temel oluşturulması, aktif vatandaşlar olmaları için daha donanımlı hale getirilmeleri.

Beklenen Sonuçlar

 • AB Üye Devletleri veya Programla ilişkili üçüncü ülkeler tarafından Avrupa Birliği konularını öğreten okul ve Mesleki Eğitim ve Öğretimlerin sayılarının artırılması,
 • Avrupa Birliği konularında öğrenme deneyimlerine katılan okullarda ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde sınıf sayılarının artırılması,
 • AB’nin okullarda ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde her AB Üye Devleti veya Programla ilişkili üçüncü ülke için öğretildiği, kilit konu alanı veya müfredat dışı faaliyetlerin artırılması,
 • AB okuryazarlığının iyileştirilmesiyle ilgilenen öğretmenlerin sayılarının artırılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluşu ve bir gençlik organizasyonu kapsamında olmasa dahi gençlik grupları Erasmus+ Programı’na finansman sağlanması için başvurabilir.

Aşağıdaki ülkeler tüm Erasmus+ Programı faaliyetlerine katılabilir;

 • Avrupa Birliği’nin 27 Üye Devleti ve denizaşırı ülke ve bölgeler,
 • Programla ilişkili üçüncü ülkeler:
  • EFTA / AEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç,
  • AB’ye aday ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti.

Ek olarak, belirli Erasmus+ Programı eylemleri, Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden kuruluşlara da açıktır.

BÜTÇE

Bu çağrı için toplam bütçe 4.000.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Bu çağrının son başvuru tarihi 1 Mart 2022’dir.

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

https://www.ua.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: bilgi@ua.gov.tr

Detaylı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …