Cumartesi , 9 Aralık 2023

ERA-Net Yeşil Enerji Geçişi için Dijital Dönüşüm Çağrısı

MICALL20

ERA-Net Smart Energy Systems ortak adıyla faaliyetleri yürütülen Era-Net Smart Grids Plus, EN SgplusRegSys ve EnerDigit projeleri Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen Era-Net co-fund projeleridir.

ERA-Net Smart Energy Systems’in “yeşil enerji geçişi için dijital dönüşüm” konulu 2020 yılı çağrısı, gelecekteki enerji sisteminin, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yeni bir pazar tasarımına büyük ölçüde dayalı olarak daha dağınık bir yapıda olacağı noktasından hareketle, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerini optimize etmek ve bunları güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlamak için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemeyi hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

veya bunların oluşturduğu ortaklıklar TÜBİTAK 1071 – Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Proje Süresi

 • Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
 • Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik

Bütçe

TÜBİTAK’ın bu çağrı için belirlediği toplam çağrı bütçesi 650.000 Avro‘dur.

Proje Bütçesi Üst Sınırları

İkramiyesi (PTİ) hariç;

 • Proje başına 1.000.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 720.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 1.000.000 TL’yi

aşamaz. TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, proje bütçesi ile destek oranının çarpılmasıyla elde edilir. Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, TÜBİTAK’tan talep edilen katkı, her bir yürütücü kuruluşun proje bütçesi ile destek oranının çarpılması sonucu elde edilen
tutarların toplamıdır.

Destek Oranı

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ’ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Çağrıya başvuracak olanların 17 Şubat 2021, 14:00 CET’e kadar ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) zorunlu ilgi kaydı (compulsory registration of interest) yapması gerekmektedir. TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr) yapılacak zorunlu ilgi kaydı başvurusunun elektronik imza süreci için son tarih ise 24 Şubat 2021, 17.30’dur. Proje başvurusu için son tarih 6 Mayıs 2021, 14:00 CET olup ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) yapılması gerekmektedir. ERA-Net Smart Energy Systems Çağrı Yönetim Ofisi tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir. Yalnızca çağrı sekretaryası tarafından koordine edilecek 2. aşama uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirme sonuçları olumlu olan projelerde yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a PBS üzerinden 2. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu durumda olan kurum/kuruluşlara 2. aşama başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından ayrıca duyurulacaktır.

ERA-Net Smart Energy Systems tarafından çağrıya ilişkin daha detaylı bilgi verme ve  işbirliği/eşleştirme amaçlı olarak düzenlenmesi planlanan etkinlikler aşağıdadır. Diğer olası etkinlikler için https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/J…  adresi takip edilmelidir.

Ulusal Başvuru Kurallarını içeren Çağrı Duyurusu metni ekte yer almaktadır.

Çağrı konuları, çağrı kuralları, proje gereksinimleri ve projelerden beklenen diğer niteliklere ilişkin detaylı bilgilere uluslararası çağrı metninden ulaşabilirsiniz.

İletişim:

Çağrıya ilişkin sorular için:

 • Çağrı Yıldırım
 • Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı, Bilimsel Programlar Uzmanı
 • Tel: 03122981884
 • E-posta: cagri.yildirim@tubitak.gov.tr

1071 Programına ilişkin sorular için:

 • Dr. K.Öncü Şen
 • ARDEB Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu
 • Tel: 03122981809
 • E-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2023/02 Çağrısı Proje Başvuruları

Arttırılan Bütçesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?