Cumartesi , 24 Temmuz 2021

ENHANCER: Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi

ENHANCER

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçiliğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede söz konusu kuruluşların teknik ve beşerî kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.

  • Göçmenleri kapsayan bir girişimcilik ortamında ve sosyo-ekonomik kapsayıcılık yaklaşımı ile ekosistem kuruluşları arasında işbirlikleri oluşturmak ve olan işbirliklerini iyileştirmek,
  • Ekonomik hayata müdahil olmaları için girişimcilerin ötesinde Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplum içerisinde daha geniş grupları harekete geçirmek,
  • Ev sahibi topluluklarla geçici koruma sağlanan Suriyelilerin sosyo-ekonomik uyumunu iyileştirmek amacıyla ekosistem içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların kurumsal ve insan kaynakları yönetim stratejileri ve uygulamalarını güçlendirmek.

öncelikleriyle hazırlanarak çağrısına çıkılan “Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabilir, ilgili sorularınızı grants@icmpd.org adresinden bizlere yönlendirebilirsiniz.

SAĞLANACAK MALİ DESTEK

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan tahmini toplam tutar 3.000.000 Avro’dır. Sözleşme Makamı, hibe için ayrılan miktarın tümünü fonlamama hakkını saklı tutar.

Hibelerin miktarı

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen tüm hibeler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

  • Asgari tutar: 10.000 Avro
  • Azami tutar: 30.000 Avro

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen tüm hibeler, projenin toplam uygun maliyetlerinin aşağıda belirtilen yüzdeleri arasında olmalıdır:

  • Asgari yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %75’i,
  • Azami yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin %90’ı

Kalan tutar (Projenin toplam maliyeti ile Sözleşme Makamı’ndan talep edilecek hibe tutarı arasındaki fark), ICMPD ve Avrupa Birliği dışındaki kaynaklardan finanse edilmelidir.

Başvuru için son teslim tarihi: 27/08/2021

Ayrıca Kontrol Edin

Temiz Üretim Programı Başvuruları Açıldı

Kalkınma Ajansları 2021 yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı; üretim süreçlerinde enerji ve …