Salı , 16 Ağustos 2022

EIT Kültür ve Yaratıcılık – Kültürel, Yaratıcı Sektörler, Endüstriler Bilgi ve Yenilik Topluluğu Çağrısı

EIT Culture & Creativity – Call for Proposals to create a new sustainable innovation partnership to strengthen Europe’s Cultural and Creative Sectors and Industries

Hibe Programının Kapsam ve Amacı

EIT Kültür ve Yaratıcılık, iş dünyası, yükseköğrenim, araştırma ve ötesindeki kültürel ve yaratıcı organizasyonları bir pan-Avrupa yenilik ekosisteminde birleştirecektir. Sektörün gelecekteki girişimcilerini eğitecek, son teknoloji girişimlerini güçlendirecek ve sektörlerin karşılaştığı zorluklara yenilikçi çözümler sunacaktır.

Beklenen sonuçlar 

  • İşletmelerin kurulması ve büyümesini destekleyerek teknolojik/ekonomik/yenilikçi etkiler yaratmak, küresel sorunlara yaratıcı çözümler getirmek, doğrudan ve katma değerli işler yaratmak, ek kamusal ve özel yatırımların harekete geçirilmesi,
  • Araştırma ve yenilikte insan sermayesini güçlendirerek, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yenilikçi ve girişimci becerilerin geliştirilmesi, toplumda bilgi ve yeniliğin yayılmasının teşvik edilerek bilimsel ve eğitimsel etkinin desteklenmesi,
  • EIT Topluluğu içinde ve ötesinde sistematik çözümler aracılığıyla elde edilen etkinin topluma yansıması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Uygunluk kontrolünün ardından, yalnızca aşağıdaki koşullara uyan teklifler değerlendirmeye alınacaktır:

  • Başvuran konsorsiyum, en az üç Üye Devlette kurulmuş en az üç bağımsız ortak kuruluşu içermelidir,
  • Konsorsiyumu oluşturan ortakların en az üçte ikisinin farklı Üye Devletlerde kurulmuş olması gerekmektedir,
  • Başvuran konsorsiyum, en az bir yüksek öğretim kurumu, bir araştırma kurumu ve bir özel şirket içermelidir,
  • Teklif en fazla 50 ortak içeren bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Çağrının toplam bütçesi 2.726.000.000 Avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrı açılışı 26 Ekim 2021
Son başvuru tarihi 24 Mart 2022 17:00
Değerlendirme Dönemi 24 Mart-Mayıs 2022
Sözleşmelerin İmzalanması 2022 yılı sonu

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Programa ilişkin genel bilgi için tıklayınız.

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ufukavrupa@tubitak.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

EIT Yükseköğretim için Yenilikçi Kapasite Oluşturma Çağrısı

EIT Innovation Capacity Building for Higher Education Hibe Programının Kapsam ve Amacı 2021–2027 EIT Stratejisinin …