Çarşamba , 17 Ağustos 2022

EIT Kentsel Ulaşım Bölgeler, Şehirler veya Bağlı Kuruluşlar için Mevcut Kamusal Alan Çözümlerinden Yararlanma Yeni Avrupa Bauhaus Çağrısı

EIT Kentsel Ulaşım

Hibe Başlığı

EIT Urban Mobility Cross-KIC New European Bauhaus Call for Regions, Cities or Affiliated Entities: Capitalising on existing public realm solutions

KAPSAM ve AMAÇ

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi (NEB), Avrupa Yeşil Mutabakatını sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren; çevresel, sosyal ve kültürel bir girişimdir. Farklı bilgi ve yenilik topluluklarının bir arada yayımladıkları  (Cross-KIC)* NEB faaliyetleri için, EIT Kentsel Ulaşım, NEB misyonuyla uyumlu vatandaş merkezli katılım programlarına sermaye sağlayacaktır.

Açılan Cross-KIC NEB çağrısı, bölgelere, şehirlere veya bağlı kuruluşlara kentsel dönüşümde  karşılaştıkları zorlukları çözmek için aşağıdaki proje çözümlerinden birini seçme imkanı sunacaktır. (Şehirler ve bölgeler, 2021’de hızlı etki sağlamayı amaçlayan mevcut çalışmalardan da yararlanabilir). Beklenen çıktılar; fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, kapsayıcı erişim ve aktif hareketlilik alanlarında olabilir.

Mevcut üç çözüm aşağıda belirtilmektedir:  

  • CLEAR (Yeniden Tasarım ile Yaşanabilir Şehirler), kamusal alanların vatandaşlar tarafından  ortak bir şekilde tasarlanması ve planlanması için katılım aracıdır.  CLEAR, bir “Ortak Tasarım” internet aracı yoluyla şehir sokaklarından geçiyormuşcasına bir yapay deneyimi sunar. Kentsel tasarım sürecinin  tüm vatandaşlar için ulaşılabilir olmasını hedefler. 
  • RAPID (Hızlı Önmodelleme), şehir tasarımında karar alma sürecini desteklemek için 3 boyutlu hızlı prototipleme yöntemi kullanır. Kamudan gelecek talep, kullanım ve davranış kalıplarına istinaden yeni kentsel tasarımların keşfedilmesine olanak sağlar.
  • FURNISH (Yeni Alan ve Ortamlar için Hızlı Kentsel Tepkiler), okullara veya eğitim merkezlerine bağlı kamusal alanları yeniden yapılandırmak için “akıllı şehircilik” kavramını kullanır. Amaç, yerel ve dijital üreticileri dahil ederek, kentsel alanların hızlı ve etkili bir şekilde yapılandırılması yoluyla bireylerin serbest zaman alanlarını genişletmeyi ve hareket edebilirliği artırmayı hedefler.

Beklenen Sonuçlar

31 Aralık 2021 tarihine kadar üç şehirde üç projenin uygulanması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Çağrıya Bilgi ve Yenilik Topluluğu ortakları ve ortak olmayanlar başvuru yapabilir. Çağrıya Bölgesel Yenilik Programı ülkelerinden gelen başvurular da teşvik edilmektedir. Türkiye bir EIT Bölgesel Yenilik Programı ülkesi olduğundan çağrılara katılma hakkına sahiptir.

Başvurular, aşağıdakilerden oluşan iki tüzel kişiliğin konsorsiyumundan oluşmalıdır.

  • lider ortak olarak AB Üye Devletlerinden bir şehir.
  • CLEAR, FURNISH veya RAPID çözümlerini temsil eden bir ortak.

CLEAR, FURNISH veya RAPID’i temsil eden ortaklar birkaç konsorsiyumun parçası olabilirken, şehirler bir konsorsiyum oluşturmak için yalnızca bir başvuru sunabilir.

FİNANSMAN 

Proje Bütçesi  her bir teklif için maksimum 30.000 avro olmak üzere toplam 90.000 avrodur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı Açılışı 11 Mayıs 2021
Çağrı bilgilendirme oturumu ve eşleştirme etkinliği 11 Haziran 2021 10:00
Kapanış tarihi 10 July 2021
Uygunluk ve kabul edilebilirlik kontrolü 12 – 14 Temmuz 2021
Değerlendirme 15 – 20 Temmuz 2021
Sonuçların katılımcılara iletilmesi 21 – 22 Temmuz
Proje başlangıcı 16 Ağustos – 1 Eylül (en geç)
Projeyi tamamlama 31 Aralık 2021 (en son)

DETAYLI BİLGİLER ve BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Dokümanı için lütfen tıklayınız.

Çağrıya başvuru için linkteki başvuru formunun 10 Temmuz 2021 tarihine kadar doldurularak NEBcall4cities2021@eiturbanmobility.eu adresine iletilmesi gereklidir.

Ayrıca Kontrol Edin

EIT Kültür ve Yaratıcılık – Kültürel, Yaratıcı Sektörler, Endüstriler Bilgi ve Yenilik Topluluğu Çağrısı

EIT Culture & Creativity – Call for Proposals to create a new sustainable innovation partnership …