Cuma , 24 Mayıs 2024

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Destek Programları Yayımlandı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Destek Programları Yayımlandı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Destek Programları Yayımlandı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

İmalat Sanayiinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Programın Öncelikleri

 1. İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi
 2. İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi
 3. Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi
 4. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
  • Asgari tutar: 75.000 TL
  • Azami tutar: 600.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 23.59

 

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı, ilgili değer zincirindeki işletmelerin;

 • yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek

Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Programın Öncelikleri

 • Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri
 • Tasarım altyapısının geliştirilmesi
 • Sektörde ithal ikamenin sağlanması
 • Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kâr amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not: Program, ilgili değer zincirleri üzerinde işbirliklerinin geliştirilmesini hedeflediğinden, proje ortaklarının başvuru sahipleriyle aynı uygunluk koşullarını karşılaması ilkesinde istisnalar getirilmiştir. Buna göre;

 • Ortaklarda KOBİ statüsünde olmak ve kar amacı gütmek kriterleri aranmayacaktır.
 • Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

 

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA Mali Programın Öncelikleri

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve/veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ara yüzleri)
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Önemli Not: TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olma koşulu dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.

 

Turizm Mali Destek Programı

“Turizm Mali Destek Programı”nın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

 1. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması
 2. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 3. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi
 4. Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi
 5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ statüsündeki işletmeler
 • Kâr amacı güden kooperatif ve birlikler

Önemli Not:  Ortakların merkez, faaliyet/üretim yeri itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesi dışında kayıtlı olması mümkündür.

Bölge dışındaki ortakların projedeki rolü bölge tanıtımına aracılık etme ve/veya yurt içi ve yurt dışında iş birlikleri geliştirmesine katkı sağlama şeklinde olmalıdır.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024