Salı , 16 Nisan 2024

Daka Teknik Destek Programı 2017 yılı

Daka Teknik Destek Programı Açıldı 2017 yılı

Daka Teknik Destek Programı Açıldı 2017 yılı. 2017 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arzeden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamdaki başarılı projelere azami 15.000.- TL. tutarında uzmanlık desteği sağlanacaktır.

Daka Teknik Destek Programı 2017 yılı öncelikleri;

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

a) Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine ve
b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına hizmet etmektir.
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;

Kurum Türü Başvuru Yapabilecek Birimleri
Yerel Yönetimler • İl, İlçe, Belde belediyeleri
• İl Özel İdareleri
• Mahalli İdare Birlikleri
Kamu Kurum ve Kuruluşları • Valilikler
• İl Müdürlükleri,
• Bölge Müdürlükleri,
• Kaymakamlıklar
• İlçe Müdürlükleri
• Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar • TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
• Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları
• Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)
Sivil Toplum Kuruluşları Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve sendikalar
Organize Sanayi Bölgeleri
15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler
Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri
Küçük Sanayi Siteleri
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesi
Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları
İş Geliştirme Merkezleri
15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’ler
İş Geliştirme Merkez Müdürlükleri
Birlik ve kooperatifler Birlik ve kooperatif başkanlıkları
ve bu tabloda gösterilen kurum ve kuruluşların kurduğu
veya ortağı olduğu işletmeler

yararlanabilir.
Başvurularınızı hazırlamadan önce Başvuru Rehberi ve Teknik Destek Başvuru Klavuzu  bölümlerini incelemeniz tavsiye olunur.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2024-2028 yılı Stratejik Planı ile destekleri açıklandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere yönelik çeşitli destekler …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?