Cumartesi , 21 Mayıs 2022

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla 1.200.000.- TL. bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan Teknik Destek Programı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Programın Amacı

TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Programın Öncelikleri

2019 Yılı Teknik Destek Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projelere destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde AR-GE ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi,

Öncelik 2: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması,

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması,

Öncelik 4: Animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi,

Öncelik 5: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi,

Öncelik 6: Bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde proje başına 50 bin TL.’ye kadar destek sağlanacaktır.

Destek Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Kimler Başvurabilir?

  • Yerel yönetimler,
  • Kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • Organize sanayi bölgeleri (OSB’ler),
  • Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler),
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknoparklar ve Teknokentler),
  • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler),
  • Birlikler ve kooperatifler,
  • Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Süresi

18 Mart 2019 tarihi itibarıyle ilan edilen Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim ayları içerisinde kabul edilecektir. Programın dört dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak program bütçesinin, öngörülen program kapanış tarihinden (31 Ekim 2019) önceki bir tarihte tükenmesi durumunda, Teknik Destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Destek Süresi

Her bir teknik desteğin uygulama süresi üç ay olabilecektir.

Başvuru Süreci

Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, KAYS Uygulama adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

 

Teknik destek programının başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…

Teknik destek programı başvuru rehberi ekleri ve destekleyici belgelerine ulaşmak için tıklayınız…

Ayrıca Kontrol Edin

SERKA 2022 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2022 yılı Teknik Destek (TD) Programı‘nın amacı; bölgedeki yerel aktörlerin …