Cuma , 19 Nisan 2024

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı 18.03.2019 tarihi itibarıyla toplam 1.500.000.- TL. bütçeli “2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı ilan etmiş bulunmaktadır.

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planına ve Sonuç Odaklı Programlara uygun olarak hazırlanan Fizibilite Desteği Programına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Programın Amacı

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Programın Öncelikleri

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki fizibilite tekliflerine mali destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 2: Bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması

Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosistemini geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması

Öncelik 4: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000.- TL.
 • Azami tutar: 200.000.- TL.

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Desteklerin Oranı

Bir projenin toplam uygun maliyetinin en az %25’i en fazla ise % 75’i desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Birlik ve kooperatifler

Başvuru Süresi

Fizibilite desteği bir proje teklif çağrısı değildir. Bu nedenle, fizibilite destek talepleri Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere yönetim kuruluna sunulacaktır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı yönetim kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan toplam destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların çevrimiçi alınması için son tarih olarak 27/10/2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri önerilir.

Destek Süresi

Fizibilite Desteği kapsamında finanse edilen projeler için proje süresi asgari 6 (altı) ay, azami 12 (on iki) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Başvuru Süreci

Fizibilite Desteği Programına yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.

Başvurular, KAYS uygulama adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

Fizibilite Desteği Dokümanları

Bursa Eskişehir Bilecik BEBKA Programa ait tüm bilgilere ulaşmak ve başvuru formlarını doğru bir şekilde doldurabilmek için Başvuru Rehberini mutlaka okuyunuz, uyarılara dikkat ediniz.

Fizibilite desteği programının başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız…

Fizibilite desteği programının destekleyici belgelerine ulaşmak için tıklayınız…

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?